Tìm hiểu và phân biệt cấu trúc only when và cấu trúc not until

Cấu trúc only when.

Tác giả: Nguyen Duy

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai cấu trúc only when và cấu trúc not until. Điều đặc biệt thú vị là cả hai đều liên quan đến thời gian, nhưng lại được sử dụng trong ngữ cảnh khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu qua cách dùng, so sánh cấu trúc và bài tập có đáp án để giúp bạn nắm vững được kiến thức này.

Cấu trúc only when

Để nắm bắt rõ hơn về cấu trúc only when, hãy tìm hiểu cặn kẽ hơn từng khái niệm và điểm đặc biệt của loại ngữ pháp tiếng Anh này.

1. Định nghĩa cấu trúc only when

Định nghĩa cấu trúc only when

Cấu trúc only when được hiểu là “chỉ khi”, nó được sử dụng để nhấn mạnh thời điểm mà sự việc xảy ra được đề cập trong mệnh đề sau. Công thức chung của cấu trúc này như sau:

Only when + S1 + V1 + Trợ động từ + S2 + V2

2. Ví dụ về cách sử dụng

• Only when the sun sets can we see the stars clearly. (Chỉ khi mặt trời lặn chúng ta mới có thể nhìn thấy các ngôi sao rõ ràng.)

• Only when you study hard will you pass the exam. (Chỉ khi bạn học chăm chỉ thì bạn mới có thể đỗ kỳ thi.)

• Only when I finish my work can I go out to play. (Chỉ khi tôi hoàn thành công việc thì tôi mới có thể ra ngoài chơi.)

• Only when he apologized sincerely did she forgive him. (Chỉ khi anh ấy xin lỗi một cách thành thật thì cô ấy mới tha thứ cho anh ấy.)

• Only when the rain stops will we be able to go for a walk. (Chỉ khi mưa dừng lại chúng ta mới có thể đi dạo.)

Only when được dùng thế nào?

Cấu trúc not until

Cấu trúc only when có điểm gì khác với not until? Hãy cùng tìm hiểu cấu trúc not until trước khi chúng ta đặt lên bàn cân hai cấu trúc ngữ pháp này.

1. Định nghĩa cấu trúc not until 

Để hiểu rõ hơn về cấu trúc not until, hãy cùng tìm hiểu về giới từ until. Until là một giới từ chỉ thời gian với nghĩa là “cho đến khi”. Nó cũng có thể được viết dưới dạng till, til hoặc ’til. Until có thể đứng đầu câu hoặc sau động từ thường, tùy thuộc vào ý muốn nhấn mạnh của câu.

Cấu trúc not until có nghĩa là chỉ khi không cho đến khi. Cấu trúc này thường được sử dụng để nhấn mạnh thời điểm mà sự việc xảy ra. Sự việc này thường được đề cập trong mệnh đề chứa not until. Đây là điểm khác với cấu trúc only when, khi sự việc sẽ được đề cập phía sau. 

Công thức chung của cấu trúc này như sau:

It is/It was not until + thời gian + that + S + V

Trong cấu trúc này:

• Thời gian trong câu có thể là một thời điểm cụ thể, một buổi trong ngày, một con số cụ thể hoặc một mệnh đề chỉ thời gian.

• Động từ trong câu được chia theo chủ ngữ và thì của câu.

2. Ví dụ về cách dùng

• It was not until I finished college that I found a job. (Cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học thì tôi mới tìm được công việc.)

• It is not until you try that you realize your true potential. (Chỉ khi bạn thử mới nhận ra tiềm năng thực sự của mình.)

• It was not until the last minute that she decided to join the competition. (Cho đến phút cuối cùng cô ấy mới quyết định tham gia cuộc thi.)

• It is not until you face your fears that you can overcome them. (Chỉ khi bạn đối mặt với nỗi sợ hãi mới có thể vượt qua chúng.)

• It was not until the sun went down that the party really started. (Cho đến khi mặt trời lặn thì buổi tiệc mới thực sự bắt đầu.)

>>> Tìm hiểu thêm: 100 động từ bất quy tắc thường gặp & 30 danh từ bất quy tắc phổ biến

Cấu trúc not until đảo ngữ.

3. Cấu trúc not until đảo ngữ

Để viết cấu trúc not until dạng đảo ngữ, bạn đặt not until ở đầu câu, giữ nguyên mệnh đề chứa not until. Mệnh đề theo sau sẽ được đảo ngữ bằng cách đặt trợ động từ trước động từ chính.

Not until + thời gian + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

• Not until he had finished his homework could he watch TV. (Chỉ khi anh ta hoàn thành bài tập về nhà thì mới được xem tivi.)

• Not until the rain stops will we be able to go outside. (Chỉ khi mưa ngừng thì chúng ta mới có thể đi ra ngoài.)

• Not until I have enough money can I afford to buy a car. (Chỉ khi tôi có đủ tiền thì mới có thể mua được xe hơi.)

• Not until you learn to listen can you become a good communicator. (Chỉ khi bạn học cách lắng nghe thì mới có thể trở thành một người giao tiếp tốt.)

• Not until she had traveled to Europe did she realize how big the world is. (Cho đến khi cô ấy đi du lịch châu Âu thì mới nhận ra thế giới thật sự rộng lớn.)

Liên hệ giữa cấu trúc only when và not until

So sánh cấu trúc only when và not until.

Cấu trúc only when có ý nghĩa về thời gian tương tự như not until. Chúng có thể được sử dụng thay thế cho nhau trong một số trường hợp, để bổ nghĩa cho cụm từ hoặc mệnh đề về mốc thời gian xác định trong câu.

Cấu trúc S + V (phủ định) + O + until + thời gian có thể được viết lại thành 2 cấu trúc: 

Only when + thời gian + trợ động từ + S + V 

It is/It was not until + thời gian + trợ động từ + S + V

Trong quá trình viết lại, cần lưu ý chuyển mệnh đề phủ định ở câu gốc sang dạng khẳng định, chia động từ theo câu gốc và sử dụng trợ động từ theo thì của câu.

Ví dụ

1. You won’t realize the importance of family until you lose them. (Bạn sẽ không nhận ra tầm quan trọng của gia đình cho đến khi bạn mất họ.)

→ Only when you lose your family will you realize their importance. (Chỉ khi bạn mất đi gia đình, bạn mới nhận ra tầm quan trọng của họ.)

→ It is not until you lose your family that you will realize their importance. (Cho đến khi bạn mất gia đình, bạn mới nhận ra tầm quan trọng của họ.)

2. She didn’t understand the concept until the teacher explained it again. (Cô ấy không hiểu khái niệm cho đến khi giáo viên giải thích lại.)

→ Only when the teacher explained it again did she understand the concept. (Chỉ khi giáo viên giải thích lại thì cô ấy mới hiểu khái niệm.)

→ It was not until the teacher explained it again that she understood the concept. (Cho đến khi giáo viên giải thích lại, cô ấy mới hiểu khái niệm.)

3. They won’t appreciate the beauty of nature until they go camping. (Họ sẽ không đánh giá cao vẻ đẹp của thiên nhiên cho đến khi họ đi cắm trại.)

→ Only when they go camping will they appreciate the beauty of nature. (Chỉ khi họ đi cắm trại thì họ mới đánh giá cao vẻ đẹp của thiên nhiên.)

→ It is not until they go camping that they will appreciate the beauty of nature. (Cho đến khi họ đi cắm trại, họ mới đánh giá cao vẻ đẹp của thiên nhiên.)

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc the last time: Công thức và bài tập có đáp án

Bài tập có đáp án cho cấu trúc only when và not until

bài tập

Để nắm vững kiến thức lý thuyết, bạn cần luyện tập những dạng bài tập cấu trúc only when và not until khác nhau. ILA gửi đến bạn các dạng bài tập thường gặp, cùng làm nhé!

Bài tập 

Viết lại các câu sau thành 2 dạng cấu trúc only when và cấu trúc not until:

1. He didn’t realize his true potential until he started working with a mentor.

2. They didn’t understand the importance of saving money until they faced financial difficulties.

3. She didn’t appreciate the value of education until she dropped out of school.

4. They didn’t recognize the significance of teamwork until they failed to complete a project individually.

5. He didn’t realize the impact of his words until he saw how they hurt others.

6. They didn’t understand the importance of time management until they missed important deadlines.

7. She didn’t appreciate the value of good health until she fell ill.

8. They didn’t realize the benefits of regular exercise until they started gaining weight.

Bài tập có đáp án.

Đáp án bài tập cấu trúc only when

1. He didn’t realize his true potential until he started working with a mentor.

• Only when he started working with a mentor did he realize his true potential.

• It was not until he started working with a mentor that he realized his true potential.

2. They didn’t understand the importance of saving money until they faced financial difficulties.

• Only when they faced financial difficulties did they understand the importance of saving money. 

• It was not until they faced financial difficulties that they understood the importance of saving money.

3. She didn’t appreciate the value of education until she dropped out of school.

• Only when she dropped out of school did she appreciate the value of education. 

• It was not until she dropped out of school that she appreciated the value of education.

4. They didn’t recognize the significance of teamwork until they failed to complete a project individually.

• Only when they failed to complete a project individually did they recognize the significance of teamwork. 

• It was not until they failed to complete a project individually that they recognized the significance of teamwork.

5. He didn’t realize the impact of his words until he saw how they hurt others.

• Only when he saw how his words hurt others did he realize their impact. 

• It was not until he saw how his words hurt others that he realized their impact.

6. They didn’t understand the importance of time management until they missed important deadlines.

• Only when they missed important deadlines did they understand the importance of time management. 

• It was not until they missed important deadlines that they understood the importance of time management.

7. She didn’t appreciate the value of good health until she fell ill.

• Only when she fell ill did she appreciate the value of good health.

• It was not until she fell ill that she appreciated the value of good health.

8. They didn’t realize the benefits of regular exercise until they started gaining weight.

• Only when they started gaining weight did they realize the benefits of regular exercise. 

• It was not until they started gaining weight that they realized the benefits of regular exercise.

Cấu trúc only when và cấu trúc not until đều được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa của một sự việc chỉ xảy ra sau một thời gian dài hoặc sau một sự kiện quan trọng. Tuy nhiên, cấu trúc only when nhấn mạnh điều kiện hoặc sự kiện quan trọng, trong khi cấu trúc not until nhấn mạnh sự việc không xảy ra cho đến khi điều kiện hoặc sự kiện cụ thể xảy ra. Hãy khắc ghi điều này và chúc bạn đạt những thành tích tốt ở môn tiếng Anh nhé!

Nguồn tham khảo

1. Only – Ngày cập nhật 25/11/2023

2. Only inversion – Ngày cập nhật 25/11/2023

location map