Cấu trúc only after là gì? Công thức, cách dùng; đảo ngữ only after

Cấu trúc only after.

Tác giả: Nguyen Duy

Một trong những cấu trúc thường gặp là cấu trúc only after. Đây là một cấu trúc động từ rất thú vị và hữu ích khi bạn muốn thể hiện sự đảo ngữ trong câu. Cùng tìm hiểu định nghĩa, công thức và cách sử dụng cấu trúc only after, only đi với giới từ gì, cùng bài tập cấu trúc only after có đáp án. 

Tìm hiểu về cấu trúc only after

Vậy only after là gì? Cấu trúc only after có sự kết hợp đơn giản của hai từ tiếng Anh là only (chỉ) và after (sau khi). Khi kết hợp chúng với nhau, cấu trúc này mang ý nghĩa là chỉ sau khi. Bằng cách sử dụng cấu trúc này, bạn có thể tập trung vào thời điểm xảy ra một hành động cụ thể.

Công thức only after.

Ví dụ:

• She could watch TV only after finishing her homework. (Cô ấy có thể xem tivi chỉ sau khi hoàn thành bài tập về nhà.)

• They allowed him to leave the room only after he had signed the contract. (Họ cho phép anh ta rời phòng chỉ sau khi anh ta đã ký hợp đồng.)

• I understood the true meaning of the poem only after discussing it with my literature teacher. (Tôi hiểu đúng ý nghĩa thực sự của bài thơ chỉ sau khi thảo luận về nó với giáo viên văn học của mình.)

Công thức only after

Cụm từ only after là một cấu trúc đảo ngữ được dùng để nhấn mạnh một hành động xảy ra chỉ sau khi một hành động khác đã xảy ra. Thông thường cấu trúc only after sẽ được đặt ở đầu câu.

Ví dụ:

• Only after completing her homework could, she go out to play. (Chỉ sau khi hoàn thành bài tập về nhà, cô ấy mới được đi chơi.)

• Only after the rain stopped did, he realize his car windows were open. (Chỉ sau khi mưa tạnh lại, anh ta mới nhận ra cửa kính xe mình đã mở.)

• Only after I found my passport did I book my flight. (Chỉ sau khi tìm thấy hộ chiếu của tôi, tôi mới đặt chuyến bay.)

Only after đảo ngữ.

Sau only after, có thể ứng dụng 3 công thức như sau:

1. Cấu trúc only after + V-ing + Trợ động từ + S + V

Ví dụ:

• Only after finishing his work was he allowed to leave. (Chỉ sau khi hoàn thành công việc, anh ấy được phép ra đi.)

• Only after discussing the matter with the team did she make a decision. (Chỉ sau khi thảo luận vấn đề với nhóm, cô ấy mới đưa ra quyết định.)

• Only after checking the weather forecast did they decide to go hiking. (Chỉ sau khi kiểm tra dự báo thời tiết, họ quyết định đi bộ đường dài.)

2. Cấu trúc only after + S + V + Trợ động từ + S + V

Ví dụ:

• Only after she had completed her degree did she start looking for a job. (Chỉ sau khi cô ấy hoàn thành bằng cử nhân thì cô ấy mới bắt đầu tìm kiếm công việc.)

• Only after they have finished their dinner can they have dessert. (Chỉ sau khi họ ăn tối xong thì họ mới được thưởng thức món tráng miệng.)

• Only after the team had won the championship did they receive recognition for their hard work. (Chỉ sau khi đội giành chức vô địch, họ mới được ghi nhận vì sự chăm chỉ của mình.)

Trợ động từ

3. Cấu trúc only after + N + Trợ động từ + S + V

Ví dụ:

• Only after the completion of the project was John awarded the promotion. (Chỉ sau khi hoàn thành dự án, John mới được thăng chức.)

• Only after the approval of the budget could the company initiate the expansion plan. (Chỉ sau khi dự toán được phê duyệt, công ty mới có thể bắt đầu kế hoạch mở rộng.)

• Only after the arrival of the guests did we begin the celebration. (Chỉ sau khi khách mời đến, chúng tôi mới bắt đầu cuộc tổ chức.)

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, bạn cần thực hiện đảo ngữ cho mệnh đề phía sau. Khi thực hiện đảo ngữ, quan trọng là xác định thì của câu để có thể chọn đúng trợ động từ. Sau khi hoàn thành đảo ngữ, động từ đằng sau chủ ngữ sẽ được sử dụng ở dạng nguyên thể.

Một số lưu ý khi sử dụng công thức only after

Khi sử dụng cấu trúc only after trong câu, có một số lưu ý quan trọng cần xem xét:

1. Sau cấu trúc only after không sử dụng dấu phẩy.

2. Sau khi sử dụng only after, bạn cần sử dụng danh từ, mệnh đề hoặc động từ với hậu tố “-ing”.

3. Trong trường hợp câu đảo ngữ có hai mệnh đề, đảm bảo rằng bạn đặt cấu trúc đảo ngữ trong mệnh đề chính.

4. Khi chuyển từ câu thông thường sang câu đảo ngữ, bạn cần thay đổi động từ thành dạng nguyên mẫu và chia trợ động từ theo thì của động từ chính trong câu gốc.

Từ vựng tiếng Anh lớp 4.

Ví dụ

• Only after finishing his degree did he realize his true passion for art. (Chỉ sau khi hoàn thành bằng cử nhân, anh ấy mới nhận ra niềm đam mê thực sự với nghệ thuật.)

• Only after discussing the matter thoroughly did they come to a decision. (Chỉ sau khi thảo luận vấn đề một cách cẩn thận, họ mới đưa ra quyết định.)

• Only after I finished my work did I realize how tired I was. (Chỉ sau khi tôi hoàn thành công việc, tôi mới nhận ra mệt mỏi của mình.)

• They went to the party, and then they had dinner. -> Only after they went to the party did they have dinner. (Chỉ sau khi họ đến bữa tiệc, họ mới đi dùng bữa tối.)

Lưu ý: Đối với bất kỳ câu đảo ngữ nào, bạn cần chuyển trợ động từ (nếu có) lên trước chủ ngữ. Trong trường hợp không có trợ động từ, bạn cần thêm trợ động từ tùy theo thì của động từ chính trong câu gốc và sau đó đảo vị trí như đã mô tả.

Ví dụ: She watched the movie and then she read the book.

-> Only after watching the movie did she read the book. (Chỉ sau khi xem bộ phim, cô ấy mới đọc cuốn sách.)

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc should + gì? Bí quyết dùng công thức should đúng ngữ pháp

Phân biệt các cấu trúc đi với only và cấu trúc only after đảo ngữ

Trong Anh ngữ, có rất nhiều các cấu trúc đi với only. Vậy only đi với giới từ gì khác ngoài after? Sau đây là những cách dùng only thông dụng:

1. Only in this/that way

Only in this/that way +  Trợ động từ + S + V : Chỉ bằng cách này/kia

Ví dụ: Only in this way can we truly understand the complexity of the issue. (Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể thực sự hiểu sự phức tạp của vấn đề.)

2. Only by:

Only by + V-ing/Noun + Trợ động từ + S + V: Chỉ bằng cách là…

Ví dụ: Only by working together can we achieve our goals. (Chỉ bằng cách làm việc cùng nhau chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu của chúng ta.)

Only đi với giới từ gì?

3. Only then

Only then +  Trợ động từ + S + V: Chỉ đến khi đó/thời điểm đó

Ví dụ: Only then did I realize the importance of time management. (Chỉ khi đó tôi mới nhận ra tầm quan trọng của việc quản lý thời gian.)

4. Only with

Only with + V-ing/Noun +  Trợ động từ + S + V: Chỉ với…

Ví dụ: Only with hard work and determination can you achieve your goals. (Chỉ với sự làm việc chăm chỉ và quyết tâm, bạn mới có thể đạt được mục tiêu của mình.)

5. Only in

Only in + location +  Trợ động từ + S + V: Chỉ ở (địa điểm) …

Ví dụ: Only in the most remote villages can one experience the true beauty of nature. (Chỉ ở những làng quê xa xôi nhất, người ta mới có thể trải nghiệm sự tuyệt đẹp thực sự của thiên nhiên.)

6. Only if

Only if S + V + Trợ động từ + S + V: Chỉ khi

Ví dụ: Only if you study hard can you pass the exam. (Chỉ khi bạn học chăm chỉ thì bạn mới có thể đậu kỳ thi.)

>>> Tìm hiểu thêm: A-Z về cấu trúc If only, cách sử dụng và bài tập có đáp án

Bài tập cấu trúc only after có đáp án

Bài tập cấu trúc only after có đáp án

Hãy cùng đến với các bài tập kèm theo đáp án để có thể rèn luyện kỹ năng và cách sử dụng cấu trúc only after một cách chuẩn chỉnh hơn nhé!

Viết lại những câu sau bằng cách sử dụng cấu trúc only after:

1. She took her umbrella because it started raining.

2. They finished their dinner, and then they went to the movies.

3. He drank his coffee after he read the newspaper.

4. She unlocked the door, and then she entered the room.

5. They got their test results after they completed the exam.

6. He cleaned the house after his guests left.

7. She answered the phone call, and then she checked her messages.

8. They began the meeting after everyone arrived.

9. He paid the bill, and then he left the restaurant.

10. She finished her work after she received her boss’s instructions.

Đáp án

1. Only after it started raining did she take her umbrella.

2. Only after they finished their dinner did they go to the movies.

3. Only after he read the newspaper did he drink his coffee.

4. Only after she unlocked the door did she enter the room.

5. Only after they completed the exam did they get their test results.

6. Only after his guests left did he clean the house.

7. Only after she answered the phone call did she check her messages.

8. Only after everyone arrived did they begin the meeting.

9. Only after he paid the bill did he leave the restaurant.

10. Only after she received her boss’s instructions did she finish her work.

Cấu trúc only after là một phần quan trọng của ngữ pháp và khi sử dụng tiếng Anh, giúp biểu đạt thứ tự thời gian một cách rõ ràng. Với việc hiểu công thức và cách sử dụng cụ thể, bạn có thể nâng cao khả năng giao tiếp và viết tiếng Anh của mình.

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc but for là gì mà vừa quen vừa lạ?

Nguồn tham khảo

  1. Only after – Ngày cập nhật 24-11-2023
  2. Only after inversion – Ngày cập nhật 24-11-2023
location map