Advantages and disadvantages: Bố cục khi viết dạng bài này

Advantages and disadvantages: Bố cục khi viết dạng bài này

Tác giả: Cao Vi

Dạng bài advantages and disadvantages (ưu điểm và nhược điểm) thường xuất hiện trong các bài thi IELTS , TOEFL… Tuy nhiên, để viết tốt dạng bài này, bạn cần phải nắm được cách nhận biết và bố cục bài viết. Mách bạn cách viết advantages and disadvantages essay và có bài luận mẫu để bạn tham khảo. 

Giới thiệu về dạng bài advantages and disadvantages

Giới thiệu về dạng bài advantages and disadvantages

Advantages and disadvantages là một dạng bài luận yêu cầu bạn phải trình bày và phân tích cả hai mặt tích cực và tiêu cực của một vấn đề hoặc chủ đề cụ thể.

Một bài luận advantages and disadvantages thường có cấu trúc gồm ba phần chính: Mở đầu, thân bài và kết luận. Khi làm bài viết dạng này, bạn cần đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề bài bằng cách trình bày cả ưu điểm và nhược điểm. 

Nội dung chính của bài luận nên được nhắc đến ở phần mở bài và kết luận. Phần thân bài nên tập trung vào ưu điểm và nhược điểm của một vấn đề. Độ dài của hai đoạn thân bài cần phải cân đối và phân tích sâu các khía cạnh khác nhau của vấn đề. Đặc biệt, bạn cần chú ý đưa ra quan điểm cá nhân theo yêu cầu của đề bài.

Cách nhận biết và phân loại đề advantages and disadvantages 

Đề bài dạng advantages and disadvantages yêu cầu bạn phải phân tích cả ưu điểm và nhược điểm của một vấn đề, hiện tượng hoặc sự việc nào đó. Để nhận biết và phân loại đề bài này, bạn cần chú ý các đặc điểm sau:

1. Nhận biết đề bài advantages and disadvantages

Nhận biết đề bài advantages and disadvantages

Câu hỏi trực tiếp: Đề bài thường bắt đầu với câu hỏi yêu cầu thí sinh thảo luận về cả ưu điểm và nhược điểm của một chủ đề.

Ví dụ: Discuss the advantages and disadvantages of online learning. (Bàn về lợi ích và hạn chế của việc học trực tuyến.) 

Câu hỏi yêu cầu phân tích: Đề bài yêu cầu thí sinh phân tích hoặc đánh giá một vấn đề từ cả hai khía cạnh tích cực và tiêu cực.

Ví dụ: Analyze the benefits and drawbacks of living in a big city. (Phân tích ưu và nhược điểm của việc sống ở thành phố lớn.) 

Câu hỏi yêu cầu quan điểm cá nhân: Đề bài có thể yêu cầu thí sinh đưa ra quan điểm cá nhân về ưu điểm hay nhược điểm nổi trội hơn.

Ví dụ: What are the advantages and disadvantages of using social media? Do you think the benefits outweigh the drawbacks? (Sử dụng mạng xã hội có lợi và hại gì? Bạn có nghĩ lợi nhiều hơn hại không?) 

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc đề thi TOEIC 2023: Listening, Reading, Speaking và Writing

2. Phân loại đề bài 

Phân loại đề bài 

Phân tích tổng quát (General Analysis): Đề bài yêu cầu bạn hãy liệt kê và phân tích các ưu điểm và nhược điểm mà không cần đưa ra quan điểm cá nhân.

Ví dụ: Talk about the pros and cons of traveling by train. (Bàn về lợi ích và bất lợi khi đi du lịch bằng xe lửa.)

So sánh ưu và nhược điểm (Comparison): Đề bài yêu cầu bạn hãy so sánh và đánh giá mức độ quan trọng của ưu điểm so với nhược điểm.

Ví dụ: Do the advantages of owning a car outweigh the disadvantages? (Lợi ích của việc sở hữu một chiếc xe có lớn hơn những bất lợi không?) 

Quan điểm cá nhân (Opinion-Based): Đề bài yêu cầu bạn hãy nêu rõ quan điểm cá nhân về ưu điểm hay nhược điểm nổi trội hơn.

Ví dụ: What are the upsides and downsides of remote working? In your opinion, do the benefits outweigh the drawbacks? (Làm việc từ xa có ưu và nhược điểm gì? Theo bạn, ưu điểm có nhiều hơn nhược điểm không?) 

Cách viết advantages and disadvantages essay 

Viết bài luận về advantages and disadvantages đòi hỏi bạn phải phân tích kỹ lưỡng cả hai khía cạnh của một vấn đề. Dưới đây là các bước cụ thể để viết một bài luận hoàn chỉnh:

1. Phân tích câu hỏi 

Phân tích câu hỏi 

Trước khi bắt đầu viết, bạn cần hiểu rõ yêu cầu của đề bài. Đọc kỹ đề bài và xác định rõ các từ khóa chính, cũng như những yêu cầu cụ thể mà bạn cần đáp ứng. Ví dụ, nếu đề bài yêu cầu bạn thảo luận về ưu điểm và nhược điểm của việc học trực tuyến, bạn cần:

Xác định vấn đề chính: Học trực tuyến.

Xác định yêu cầu: Thảo luận về cả ưu điểm và nhược điểm.

Lưu ý các yêu cầu đặc biệt: Đôi khi đề bài có thể yêu cầu bạn đưa ra quan điểm cá nhân hoặc so sánh mức độ quan trọng của ưu điểm và nhược điểm.

2. Lên ý tưởng và lập dàn ý triển khai 

Sau khi hiểu rõ đề bài, bạn cần lên ý tưởng và lập dàn ý cho bài viết. Điều này giúp bạn tổ chức các ý tưởng một cách logic và mạch lạc.

Bước 1: Lên ý tưởng 

Brainstorming: Liệt kê ra tất cả các ưu điểm và nhược điểm của chủ đề mà bạn nghĩ đến.

Phân loại: Phân loại các ưu nhược điểm theo mức độ quan trọng hoặc theo các khía cạnh khác nhau.

Lựa chọn: Chọn ra những ưu nhược điểm phù hợp nhất với yêu cầu của đề bài.

Bước 2: Lập dàn ý cho dạng bài advantages and disadvantages

Lập dàn ý cho dạng bài advantages and disadvantages

• Mở bài:

√ Giới thiệu chủ đề bài luận.

√ Nêu ra luận điểm chính về ưu và nhược điểm của chủ đề.

• Thân bài:

Phần 1: Ưu điểm

√ Liệt kê các ưu điểm của chủ đề.

√ Giải thích và phân tích từng ưu điểm.

√ Cung cấp dẫn chứng cụ thể để minh họa.

Phần 2: Nhược điểm

√ Liệt kê các nhược điểm của chủ đề.

√ Giải thích và phân tích từng nhược điểm.

√ Cung cấp dẫn chứng cụ thể để minh họa.

• Kết bài:

√ Tóm tắt lại các ưu điểm và nhược điểm của chủ đề.

√ Đưa ra nhận định và đánh giá chung về chủ đề.

√ Nêu ra ý kiến cá nhân về chủ đề (nếu có).

3. Viết bài hoàn chỉnh

Sau khi có dàn ý cụ thể, bạn hãy bắt tay vào viết bài hoàn chỉnh. Lưu ý khi viết, bạn hãy sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, súc tích và dễ hiểu. Bạn không nên sử dụng từ ngữ lòng vòng, khó hiểu mà dùng các từ nối logic để kết nối các ý trong bài luận. Ngoài ra, bạn cũng đừng quên kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp cẩn thận trước khi nộp bài.

>>> Tìm hiểu thêm: Cách luyện viết tiếng Anh hiệu quả giúp bạn tự tin hơn

Bài mẫu essay advantages and disadvantages

Để có cái nhìn rõ hơn về cách làm dạng bài này, bạn có thể tham khảo bài mẫu essay advantages and disadvantages dưới đây. 

Some people think educating boys and girls in separate schools is better. Others believe that boys and girls benefit more from attending mixed schools. Discuss both these views and give your own opinion.

Sample Essay

1. Introduction

Introduction

The debate over whether boys and girls should be educated in separate or mixed schools is contentious. While some argue that single-sex education provides a more focused learning environment, others believe that co-education fosters better social skills and mutual respect. This essay will discuss both perspectives and argue that mixed schools offer more benefits.

2. Body Paragraph 1: Advantages of Single-Sex Schools

One of the main advantages of single-sex schools is that they can tailor their teaching methods to the specific needs of boys or girls. For example, research has shown that boys and girls have different learning styles; boys tend to excel in hands-on, practical learning, while girls often do better with collaborative and verbal tasks. By focusing on these differences, single-sex schools can create an environment where students thrive academically. Additionally, single-sex schools can reduce distractions related to the opposite sex, potentially leading to higher concentration levels and better academic outcomes.

3. Body Paragraph 2: Advantages of Mixed Schools

Body Paragraph 2: Advantages of Mixed Schools

On the other hand, mixed schools offer significant social benefits. By learning alongside the opposite sex, students develop better communication skills and mutual understanding, which are crucial for their personal and professional lives. Co-education also helps to break down gender stereotypes and promotes equality, as boys and girls see each other as equals in the classroom. Moreover, the real world is not segregated by gender, so attending mixed schools better prepares students for future interactions in diverse environments.

4. Body Paragraph 3: Disadvantages of Single-Sex Schools

However, there are some disadvantages to single-sex education. It can reinforce gender stereotypes by implying that boys and girls need to be taught differently, which may limit students’ perceptions of their abilities and interests. Furthermore, students in single-sex schools may miss out on developing important social skills, as they do not interact regularly with the opposite sex. This can lead to difficulties in social and professional settings later in life.

5. Body Paragraph 4: Disadvantages of Mixed Schools

Despite the advantages, mixed schools also have their drawbacks. For instance, the presence of the opposite sex can sometimes lead to distractions and social pressures that detract from academic focus. Additionally, teachers in mixed schools may find it challenging to address the different learning needs of boys and girls within the same classroom.

6. Conclusion

In conclusion, while single-sex schools offer a tailored educational experience and can reduce distractions, the benefits of mixed schools in promoting social skills, breaking down gender stereotypes, and preparing students for real-world interactions are more compelling. Therefore, I believe that co-education is the better approach for most students.

Kết luận 

Advantages and disadvantages là một dạng bài luận phân tích và đánh giá một chủ đề cụ thể. Hy vọng bạn đã nắm vững cấu trúc, cách viết dạng bài luận này, từ đó hoàn thành tốt các bài tập và bài thi trong học tập, công việc. 

Nguồn tham khảo

 1. IELTS Writing Samples Task 2 – Cập nhật 14-06-2024 

 2. Ultimate Guide to IELTS Advantages Disadvantages Essays – Cập nhật 14-06-2024

 

location map