Cấu trúc would you like + gì? Công thức và cách trả lời câu hỏi

Cấu trúc would you like + gì?

Tác giả: Le Trinh

Cấu trúc would you like rất phổ biến và thường xuyên xuất hiện trong các bài kiểm tra. Bạn có biết would you like + gì? Công thức và cách trả lời câu hỏi would you like như thế nào? Hãy cùng ILA tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Công thức would you like + gì?

ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc would you like là một cấu trúc thông dụng trong tiếng Anh, thường được sử dụng để hỏi về mong muốn của một ai đó hoặc đưa ra một lời mời hay đề nghị một cách lịch sự. Sau would you like có thể là một danh từ hoặc một to-V.

Dưới đây là một số ví dụ mẫu câu would you like:

• Would you like to go to the beach this weekend? (Bạn có muốn đi biển vào cuối tuần này không?)

• Would you like me to pick you up at the airport? (Bạn có muốn tôi đón bạn ở sân bay không?)

• Would you like coffee or tea? (Bạn muốn uống cà phê hay trà?)

Khi học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, bạn có thể bối rối không rõ sau would you like là gì? Sau would you like là to-V hay V-ing? Khi nào sau would you like + V-ing? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời qua các công thức của would you like dưới đây.

1. Cấu trúc would you like để ngỏ lời mời

cấu trúc would you like

Để ngỏ một lời mời hay một lời đề nghị ai đó, bạn cần phải nắm vững 2 công thức sau:

Công thức 1:

Would you like + Noun

Trong công thức 1, sau cấu trúc would you like có thể là danh từ (noun) hoặc cụm danh từ (noun phrase).

Ví dụ:

• Would you like a cup of coffee? (Bạn có muốn uống một tách cà phê không?)

• Would you like some cake? It’s freshly baked! (Bạn có muốn ăn một chút bánh không? Nó vừa được nướng xong đấy!)

• Would you like some help to lift that heavy suitcase up? (Bạn có muốn được giúp đỡ để nâng chiếc vali nặng đó lên không?)

• Would you like a glass of wine? (Bạn có muốn một ly rượu không?)

• Would you like some water? (Bạn có muốn một chút nước không?)

Công thức 2:

Would you like + to-V

Ở công thức 2, sau cấu trúc would you like là động từ tiếng Anh to-V.

Ví dụ:

• Would you like to go for a walk in the park? (Bạn có muốn đi dạo trong công viên không?)

• Would you like to have lunch together tomorrow? (Bạn có muốn cùng nhau ăn trưa ngày mai không?)

• Would you like to try our new menu items? (Bạn có muốn thử những món mới trên thực đơn của chúng tôi không?)

• Would you like to see a movie with us this weekend? (Bạn có muốn cùng chúng tôi xem phim cuối tuần này không?)

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng hợp tất cả cách chia động từ trong tiếng Anh

2. Cấu trúc would you like trong câu hỏi what

what would you like

Ngoài 2 công thức ngỏ lời mời trên, would you like còn được sử dụng trong câu hỏi với từ what nhằm mục đích lịch sự hỏi về ước muốn hoặc nguyện vọng.

Cấu trúc what + would you like cũng thường được sử dụng để gói món khi ăn uống ở nhà hàng hoặc hỏi về mong muốn của khách hàng một cách lịch sự.

Ngoài đại từ nhân xưng “you”, bạn có thể sử dụng các đại từ khác (she, he, it,…) hoặc các danh từ chỉ tên riêng trong cấu trúc would you like.

Công thức:

What + would you like + Noun/ to-V?

Trong công thức này, sau cấu trúc would you like có thể là danh từ hoặc to-V.

Ví dụ:

• What would you like to eat for dinner tonight? (Bạn muốn ăn gì cho bữa tối nay?)

• What would you like to drink at the party? (Bạn muốn uống gì trong bữa tiệc?)

• What would you like to do on the weekend? (Bạn muốn làm gì vào cuối tuần?)

• What would you like for breakfast? (Bạn muốn dùng gì cho bữa sáng?)

• What would you like to order at the restaurant? (Bạn muốn gọi món gì tại nhà hàng?)

3. Lưu ý khi dùng cấu trúc would you like

lưu ý

Khi dùng các công thức của would you like, bạn có thể bị nhầm lẫn với 2 cấu trúc “do you want” và “do you like”. Vì vậy, bạn nên phân biệt các cấu trúc câu quen thuộc này nhé.

a. “Would you like” và “Do you want”

Từ các ví dụ, bạn có thể hiểu “would you like” mang ý nghĩa là “do you want” (bạn có muốn). Tuy nhiên, cấu trúc would you like được sử dụng với ý nghĩa lịch sự và trang trọng hơn.

b. “Would you like” và “Do you like”

cấu trúc would you like

Bạn cần phân biệt cấu trúc “would you like” và “do you like”. Bảng dưới đây chỉ rõ điểm khác nhau giữa cấu trúc would you like là do you like:

Would you like Do you like
Cách dùng Dùng như lời mời, lời đề nghị một cách lịch sự, trang trọng. Thường được sử dụng để hỏi ý kiến.
Ví dụ Would you like some sugar? (Bạn có muốn dùng một chút đường không?) Do you like a slice of pizza? (Bạn có thích ăn miếng pizza này không?)

>>> Tìm hiểu thêm: Cách học ngữ pháp tiếng Anh ghi nhớ nhanh và ngấm lâu

Cách trả lời câu hỏi would you like

Để trả lời câu hỏi would you like, bạn có thể tham khảo một số câu trả lời dựa trên 2 trường hợp sau đây nhé.

1. Cấu trúc would you like là lời mời, lời đề nghị

từ chối

Đồng ý lời mời/ đề nghị Từ chối lời mời/ đề nghị
Yes, please. (Có nhé!) No, thank you. (Không, cảm ơn.)
Yes, I’d love to. (Có, tôi muốn chứ.) No, I already have one. (Không, tôi đã có rồi)
Yes, that’s exactly what I need. (Có, đó chính xác là cái tôi muốn.) No, thanks for offering though. (Không, dù sao thì cũng cảm ơn vì đã gợi ý.)
Yes, I’m interested. (Có, tôi rất quan tâm.) Not now, perhaps later. (Không phải bây giờ, có lẽ để sau nhé.)
Yes, that sounds great. (Có, nghe tuyệt đấy.) I am sorry, I cannot… (Xin lỗi, tôi không thể…)

2. Cấu trúc would you like hỏi về mong muốn

câu tiếng anh

Đối với trường hợp này, câu trả lời sẽ có một số công thức nhất định:

S + would like/ love + N/ to-V…
S + like N/ to-V…
I’ll have…

Dưới đây là một số ví dụ để bạn có thể hiểu hơn về cách trả lời cấu trúc would you like:

• What would you like to drink? → I would like a glass of water, please.

• What would you like to have this morning? → I’d love a caramel latte, please.

• What would you like for dessert? → I love a piece of chocolate cake, please.

• What would you like in your sandwich? → I’ll have turkey, lettuce, and tomatoes, please.

Lưu ý: Would like có thể viết tắt thành ’d like. (Ví dụ: I would like a cup of tea. → I’d like a cup of tea.).

Bài tập cấu trúc would you like có đáp án

bài tập

Bài tập 1

Viết lại câu, sử dụng cấu trúc would you like:

1. Can I help you with your luggage?

2. Are you interested in joining the team?

3. Do you want to go to the movies?

4. Do you need any assistance with the application?

5. Do you care for some coffee or tea?

6. Do you wish to attend the conference?

7. Are you interested in trying the new menu items?

8. Do you want to take a break?

Bài tập 2

Chọn đáp án đúng (dùng cấu trúc would you like phù hợp):

1. _____ a cup of coffee? Yes, please. I’m feeling sleepy.
A. Would you like
B. Do you like
C. I’d like

2. What kind of dessert _____ after dinner?
A. do you like
B. would you like
C. you like

3. My sister _____ to buy a new laptop for her birthday.
A. like
B. likes
C. would like

4. _____ the opportunity to travel around the world?
A. Do you like
B. Would you like
C. You like

5. We’re planning a barbecue this weekend. _____ to join us?
A. Would you like
B. Do you like
C. You like

6. _____ to go shopping this afternoon?
A. Do you like
B. Would you like
C. You like

7. What kind of music _____ to listen to?
A. do you like
B. would you like
C. you like

8. I know a great restaurant nearby. _____ to try it out tonight?
A. Would you like
B. Do you like
C. You like

9. The weather is nice today. _____ for a picnic?
A. Do you like
B. Would you like
C. You like

10. _______ to visit New York?
A. Would you like
B. Do you like
C. I’d like

11. _______ to fish tomorrow?
A. Would you like
B. Do you like
C. I’d like

12. _______ some garlic?
A. Would you like
B. Do you like
C. I’d like

13. What _______ about this movie?
A. Would you like
B. Do you like
C. I’d like

14. ______ some ice cream? Yes, I enjoy it.
A. Would you like
B. Do you like
C. I’d like

15. ______ tennis?
A. Would you like
B. Do you like
C. I’d like

bài tập

Đáp án bài tập cấu trúc would you like

Bài tập 1

1. Would you like help with your luggage?

2. Would you like to join the team?

3. Would you like to go to the movies?

4. Would you like any assistance with the application?

5. Would you like some coffee or tea?

6. Would you like to attend the conference?

7. Would you like to try the new menu items?

8. Would you like to take a break?

Bài tập 2

(Lưu ý: Xem lại cách phân biệt cấu trúc would you like và do you like)

1. A. Would you like

2. B. would you like

3. C. would like

4. B. Would you like

5. A. Would you like

6. B. Would you like

7. A. do you like

8. A. Would you like

9. B. Would you like

10. A. Would you like

11. A. Would you like

12. B. Do you like

13. B. Do you like

14. B. Do you like

15. B. Do you like

Hy vọng bài viết trên có thể giúp bạn bổ sung các kiến thức quan trọng để sử dụng thành thạo cấu trúc would you like. Khi tìm hiểu would you like + gì, bạn cũng đừng quên ôn tập lại cách trả lời câu hỏi would you like nhé!

Nguồn tham khảo

1. Would you like…? – Cập nhật ngày 17-7-2023

2. Would – Cập nhật ngày 17-7-2023

location map