Argumentative essay: Cách viết & bài mẫu tham khảo

Argumentative essay và cách giải quyết dạng bài này

Tác giả: Cao Vi

Argumentative essay (bài luận tranh luận) là một dạng bài quen thuộc thường gặp trong bài thi IELTS Writing hay trong các đề thi trên trường lớp. Dù rất phổ biến, dạng bài này yêu cầu người viết phải có khả năng tư duy logic, lập luận mạch lạc và thuyết phục người đọc về quan điểm của mình. Điều này khiến nhiều học sinh cảm thấy ngán ngẩm khi gặp. Cùng tìm hiểu cách viết argumentative essay để nếu gặp dạng đề này bạn không còn lo lắng nữa nhé. 

Argumentative essay là gì?

Argumentative essay là gì?

Argumentative essay là một dạng bài luận mà người viết cần đưa ra và bảo vệ quan điểm của mình về một vấn đề cụ thể. Mục tiêu chính của dạng bài này là thuyết phục người đọc bằng cách sử dụng các lý lẽ logic và dẫn chứng thuyết phục.

Đặc điểm chính của argumentative essay:

• Đề bài thường đưa ra một quan điểm hoặc vấn đề và yêu cầu bạn nêu ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý.

• Bạn cần đưa ra luận điểm rõ ràng, mạch lạc và sử dụng các dẫn chứng cụ thể, thuyết phục để ủng hộ cho quan điểm của mình.

• Bài luận cần được cấu trúc logic, chặt chẽ và sử dụng ngôn ngữ chính xác, phù hợp.

Cách nhận biết và phân biệt argumentative essay

Dạng bài argumentative đôi khi dễ bị nhầm lẫn với dạng khác. Dưới đây là cách để phân biệt nếu bạn gặp phải:

1. Cách nhận biết dạng bài argumentative essay

Cách nhận biết dạng bài argumentative essay

Để xác định được đây có phải bài luận dạng argumentative không, bạn hãy để ý các điểm như:

• Đề bài thường sử dụng các từ khóa như:

√ Do you agree or disagree?

What is your opinion?

√ Discuss the advantages and disadvantages of…

√ To what extent do you agree with the following statement?

√ Argue for or against the following statement…

√ Persuade me that…

√ Convince me that…

• Ngoài ra, đề bài cũng có thể sử dụng các từ ngữ thể hiện quan điểm như: believe, think, feel, convinced that, maintain that, argue that, claim that, assert that…

Ví dụ về đề bài argumentative essay:

√ Do you agree or disagree with the following statement: “Social media has a negative impact on society?” (Bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định sau: Mạng xã hội có ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng?)

√ What is your opinion on the use of technology in the classroom? (Bạn có ý kiến thế nào về việc sử dụng công nghệ trong lớp học?)

>>> Tìm hiểu thêm: Cách luyện viết tiếng Anh hiệu quả giúp bạn tự tin hơn

2. Cách phân biệt bài argumentative essay với discussion essay

Cách phân biệt bài argumentative essay với discussion essay

Argumentative essay và discussion essay là hai dạng bài luận phổ biến trong tiếng Anh, đặc biệt là trong các kỳ thi tiếng Anh như IELTS và TOEFL. Tuy nhiên, hai dạng bài này có một số điểm khác biệt chính mà bạn cần lưu ý để phân biệt.

Tiêu chí Argumentative essay Discussion essay
Mục đích Trình bày và bảo vệ quan điểm cá nhân. Thảo luận về các quan điểm khác nhau liên quan đến vấn đề.
Câu chủ đề (Thesis Statement) Thể hiện rõ quan điểm cá nhân. Không nhất thiết phải thể hiện quan điểm cá nhân.
Mở bài (Introduction) Giới thiệu vấn đề và nêu rõ quan điểm cá nhân. Giới thiệu vấn đề và nêu rõ sẽ thảo luận cả hai mặt của vấn đề.
Thân bài (Body Paragraphs) Trình bày các lý lẽ ủng hộ quan điểm cá nhân, phản biện các quan điểm trái chiều. Trình bày các quan điểm khác nhau về vấn đề, mỗi đoạn nêu một quan điểm và lý lẽ, bằng chứng ủng hộ quan điểm đó.
Kết bài (Conclusion) Tóm tắt lại các điểm chính và khẳng định lại quan điểm cá nhân. Tóm tắt lại các quan điểm đã trình bày và có thể đưa ra quan điểm cá nhân nếu cần.
Phong cách viết (Writing Style) Tranh luận, thuyết phục, bảo vệ quan điểm cá nhân. Khách quan, trung lập, thảo luận nhiều chiều.
Ngôn ngữ (Language) Ngôn ngữ mạnh mẽ, chắc chắn để thuyết phục người đọc. Ngôn ngữ khách quan, không thiên vị.
Ví dụ cụ thể (Examples) Should students be required to wear school uniforms? • Discuss the advantages and disadvantages of online learning.
Lý lẽ và bằng chứng (Arguments and Evidence) Sử dụng lý lẽ logic và bằng chứng cụ thể để thuyết phục người đọc. Trình bày các lý lẽ và bằng chứng cho mỗi quan điểm khác nhau.
Phản biện (Counterarguments) Phản biện các quan điểm trái chiều. Không cần phản biện, chỉ cần trình bày các quan điểm khác nhau một cách khách quan.

Cách viết argumentative essay

Cách viết argumentative essay

Để viết bài essay dạng này hiệu quả, bạn cần tuân theo cấu trúc ba phần chính: Mở bài (Introduction), Thân bài (Main body) và Kết bài (Conclusion). Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho từng phần:

Đề bài: Do you agree or disagree with the following statement: “Social media has a negative impact on society?” (Bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định sau: Mạng xã hội có ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng?)

1. Mở bài 

Mở bài cần giới thiệu đề bài và nêu rõ quan điểm chính của bạn. Có thể sử dụng một câu hỏi tu từ, một câu châm ngôn, một số liệu thống kê hoặc một ví dụ cụ thể để thu hút sự chú ý của người đọc. Bạn nên nêu ra luận điểm chính của bài luận một cách rõ ràng và súc tích.

Ví dụ:

Social media has become an indispensable part of our daily lives. However, there is a growing debate about whether social media harms society. In my opinion, social media does have some negative effects, but it also offers many benefits that outweigh the drawbacks.

2. Thân bài 

Thân bài 

Thân bài là phần quan trọng nhất của bài argumentative essay. Bạn cần trình bày các luận điểm chính để ủng hộ cho quan điểm của mình. Mỗi luận điểm nên được trình bày trong một đoạn văn riêng biệt. Mỗi đoạn văn cần có câu chủ đề rõ ràng, nêu rõ luận điểm chính của đoạn văn. Cần sử dụng các dẫn chứng cụ thể để ủng hộ cho luận điểm.

Dẫn chứng có thể là số liệu thống kê, ví dụ thực tế, ý kiến chuyên gia… Cần giải thích và phân tích các dẫn chứng một cách logic để thuyết phục người đọc. Bạn nên sử dụng các từ nối để kết nối các ý tưởng trong bài luận.

Ví dụ:

• Luận điểm 1: Social media can lead to addiction and social isolation.

√ Dẫn chứng: A recent study by the University of California, Berkeley, found that people who spend more time on social media are more likely to report feeling lonely and isolated.

√ Giải thích: When people spend too much time on social media, they may neglect their real-life relationships and social interactions. This can lead to feelings of loneliness and isolation.

• Luận điểm 2: Social media can be a platform for cyberbullying and harassment.

√ Dẫn chứng: According to a report by the Pew Research Center, one in five teenagers has been the victim of cyberbullying.

√ Giải thích: Social media provides a platform for people to bully and harass others anonymously. This can have serious consequences for the victims, both emotionally and psychologically.

3. Kết bài 

Trong phần kết bài, bạn cần tóm tắt lại luận điểm chính của bài luận và khẳng định lại quan điểm của người viết. Có thể nêu ra ý nghĩa của bài luận hoặc đưa ra lời kêu gọi hành động.

Ví dụ:

In conclusion, while social media does have some negative effects, I believe that the benefits of social media outweigh the drawbacks. Social media can be a powerful tool for connecting, sharing information, and learning new things. We should use social media responsibly and be aware of its potential risks, but we should not let it control our lives.

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng hợp 11 cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

Bài argumentative essay mẫu

Đề bài: Should students be required to wear school uniforms? (Học sinh có nên được yêu cầu mặc đồng phục không?)

Bài argumentative essay mẫu:

1. Introduction

Introduction

In recent years, the debate over whether students should be required to wear school uniforms has intensified. While some argue that uniforms infringe on students’ freedom of expression, others believe they create a more focused and equal learning environment.

This essay argues that students should be required to wear school uniforms because they promote equality, reduce distractions, and foster school pride.

2. Body Paragraph 1: Promoting Equality

One of the most significant benefits of school uniforms is that they promote equality among students. When all students wear the same clothing, there are fewer opportunities for socioeconomic disparities to be highlighted. This can lead to a more inclusive environment where students are judged based on their character and abilities rather than their attire.

According to a study by the National Association of Secondary School Principals, schools with uniform policies report fewer incidents of bullying and social exclusion based on clothing choices (NASSP, 2019).

3. Body Paragraph 2: Reducing Distractions

Body Paragraph 2: Reducing Distractions

Another advantage of school uniforms is that they help reduce distractions in the classroom. When students are not focused on fashion or peer pressure related to clothing, they can concentrate more on their studies.

A survey conducted by the University of Houston found that schools with uniform policies experienced improved attendance and academic performance among students (Baumann & Krskova, 2016). Uniforms create a sense of routine and discipline, which can be beneficial for maintaining an academic atmosphere.

4. Body Paragraph 3: Fostering School Pride

School uniforms also foster a sense of pride and belonging among students. When students wear uniforms, they represent their school, which can instill a sense of responsibility and community. This collective identity can enhance school spirit and encourage positive behavior.

A study by the Journal of Educational Research found that students who wear uniforms are more likely to exhibit school pride and participate in school activities (Gentile & Imberman, 2012).

5. Body Paragraph 4: Counterargument and Rebuttal

 Body Paragraph 4: Counterargument and Rebuttal

Some critics argue that requiring uniforms stifles students’ freedom of expression. They believe that clothing is a form of personal identity and creativity. However, while students need to express themselves, there are many other avenues for doing so, such as through art, writing, and extracurricular activities.

Moreover, uniforms do not eliminate individuality, as students can still personalize their appearance through accessories and hairstyles. The benefits of uniforms in promoting equality, reducing distractions, and fostering school pride outweigh the potential drawbacks.

6. Conclusion

In conclusion, school uniforms should be required for students because they promote a sense of equality, reduce classroom distractions, and foster school pride. While concerns about personal expression are valid, the overall advantages of uniforms in creating a positive and inclusive educational environment are more compelling.

As schools continue to seek ways to improve student outcomes and create supportive learning environments, implementing uniform policies should be considered a viable solution.

Kết luận

Viết một bài argumentative essay đòi hỏi bạn phải lập luận logic, sử dụng bằng chứng thuyết phục và phản biện lại các quan điểm trái chiều một cách hợp lý. Bằng cách tuân thủ các bước và cấu trúc trên, bạn sẽ có thể viết một bài luận tranh luận hiệu quả và thuyết phục người đọc. Chúc bạn thành công khi viết bài luận này nhé. 

Nguồn tham khảo

1. 8 Effective Strategies to Write Argumentative Essays – Cập nhật 18-6-2024

2. to Write a Standout Argumentative Essay – Cập nhật 18-6-2024

location map