Kể một câu chuyện bằng tiếng Anh ngắn giúp rèn luyện ngoại ngữ

Kể một câu chuyện bằng tiếng Anh ngắn giúp rèn luyện ngoại ngữ

Tác giả: Cao Vi

Trong các cuộc gặp gỡ với bạn bè, đặc biệt là người nước ngoài, bạn đôi khi sẽ kể một câu chuyện bằng tiếng Anh ngắn cho họ nghe để hiểu hơn về văn hóa hay con người Việt Nam. Ngoài ra, bạn cũng có thể kể cho con ở độ tuổi tiểu học nghe để cùng con rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh. Hãy cùng khám phá về cấu trúc của một câu chuyện là như thế nào, từ vựng thường sử dụng và những mẩu chuyện dành cho bé nhé.

Hiểu về cấu trúc khi kể một câu chuyện bằng tiếng Anh ngắn

Cấu trúc của một câu chuyện tiếng Anh là cách các yếu tố khác nhau của câu chuyện được sắp xếp nhằm tạo ra một toàn thể thống nhất. Các yếu tố này bao gồm:

Cốt truyện: Trình tự các sự kiện xảy ra trong câu chuyện.

Bối cảnh: Thời gian và địa điểm của câu chuyện.

Nhân vật: Những người hoặc đối tượng tham gia vào câu chuyện.

Xung đột: Vấn đề hoặc cuộc đấu tranh mà nhân vật phải đối mặt.

Giải quyết: Cách xung đột được giải quyết.

Từ các yếu tố trên sẽ được sắp xếp vào các loại cấu trúc câu chuyện, cấu trúc của một câu chuyện có thể ảnh hưởng đến cách người đọc hiểu và trải nghiệm câu chuyện. Có nhiều cấu trúc câu chuyện khác nhau, nhưng hầu hết đều có chung một số điểm chính:

Mở đầu:

• Giới thiệu các nhân vật, bối cảnh và xung đột.

Thân bài:

• Phát triển xung đột và xây dựng căng thẳng.

• Điểm cao nhất của xung đột.

• Hậu quả của cao trào và giải quyết xung đột.

Kết thúc:

• Kết thúc câu chuyện và đóng các tình tiết.

Các từ thường dùng khi viết một câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh

Các từ thường dùng khi viết một câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh

Khi kể một câu chuyện bằng tiếng Anh ngắn, việc sử dụng các liên từ và từ nối giúp câu chuyện trở nên mạch lạc, hấp dẫn và dễ hiểu hơn. Dưới đây là một số liên từ và từ nối thường được sử dụng:

Để bắt đầu câu chuyện

• Once upon a time: Ngày xửa ngày xưa

• At first: Ban đầu

• Initially: Đầu tiên

Để thêm thông tin hoặc sự kiện

• And: Và

• Also: Cũng

• In addition: Thêm vào đó

• Furthermore: Hơn nữa

• Moreover: Hơn thế nữa

Để thể hiện thời gian hoặc trình tự

• Then: Sau đó

• Afterward: Sau đấy

• Later: Về sau

• Meanwhile: Trong lúc đó

• Eventually: Cuối cùng

Before: Trước khi

Để diễn đạt nguyên nhân và kết quả

Because: Bởi vì

Since: Kể từ khi

Therefore: Do đó

• Thus: Như vậy

• As a result: Kết quả là

Để so sánh hoặc đối lập

But: Nhưng

However: Tuy nhiên

Although: Mặc dù

Despite: Mặc dù

• On the other hand: Mặt khác

• Similarly: Tương tự

• Unlike: Khác với

Để kết thúc câu chuyện

• In conclusion: Kết luận là

• Finally: Cuối cùng

• In the end: Vào cuối cùng

Sử dụng linh hoạt và phù hợp những liên từ và từ nối này trong việc kể một câu chuyện bằng tiếng Anh ngắn sẽ giúp bạn tạo ra một dòng chảy tự nhiên, dễ dàng kết nối các ý tưởng và sự kiện lại với nhau, đồng thời tăng cường tính hấp dẫn và độ rõ ràng cho người nghe hoặc người đọc. Ngoài ra, bạn cũng nên sử dụng các dấu câu để làm cho câu chuyện của bạn mạch lạc và dễ hiểu.

>>> Tìm hiểu thêm: Các từ nối trong tiếng Anh để bạn diễn đạt ý tưởng tốt hơn

Kể một câu chuyện bằng tiếng Anh ngắn

1. Kể một câu chuyện bằng tiếng Anh ngắn: Ba chú heo con

Kể một câu chuyện bằng tiếng Anh ngắn: Ba chú heo con

Câu chuyện: Ba chú heo con (The three little pigs)

Thể loại: Cổ tích

Tiếng Anh:

Once upon a time, there were three little pigs. One pig built a house of straw while the second pig built his house with sticks. They built their houses quickly and then sang and danced all day because they were lazy.

The third little pig worked hard all day and built his house with bricks. The other two pigs made fun of him and called him names.

One day, a big bad wolf came to the first pig’s house and said, “Little pig, little pig, let me in!”.

“Not by the hair on my chinny chin chin!”, said the first pig.

So the big bad wolf huffed, puffed, and blew the house down in minutes.

The first pig ran to the second pig’s house, made of sticks. The big bad wolf came to the second pig’s house and said, “Little pig, little pig, let me in!”.

“Not by the hair on my chinny chin chin!”, said the second pig.

So the big bad wolf huffed, puffed, and blew the house down in hardly any time.

Now, the two little pigs were terrified and ran to the third pig’s house, made of bricks. The big bad wolf came to the third pig’s house and said, “Little pig, little pig, let me in!”.

“Not by the hair on my chinny chin chin!”, said the third pig.

The big bad wolf tried to huff, puff, and blow the house down, but he could not. He tried to enter through the chimney but the third pig boiled a big pot of water and kept it below the chimney. The wolf saw the steam and fell into it. He ran away howling in pain.

The two little pigs now felt sorry for having been so lazy. They too built their houses with bricks and lived happily ever after.

Bản dịch tiếng Việt kể một câu chuyện bằng tiếng Anh ngắn:

Bản dịch tiếng Việt kể một câu chuyện bằng tiếng Anh ngắn

Ngày xửa ngày xưa, có ba chú heo con. Một chú heo xây nhà bằng rơm, chú heo thứ hai xây nhà bằng que củi. Hai chú heo xây nhà rất nhanh rồi hát hò nhảy múa suốt ngày vì lười nhác. 

Chú heo thứ ba miệt mài xây nhà bằng gạch cả ngày. Hai chú heo kia chế giễu và gọi chú là heo ngốc.

Một ngày nọ, một con sói to lớn hung dữ đến nhà chú heo thứ nhất và nói: “Heo con, heo con, cho ta vào nhà!”.

“Không đời nào!”, chú heo thứ nhất nói.

Vì vậy, con sói hung dữ huýt sáo thổi bay ngôi nhà chỉ trong vài phút.

Chú heo thứ nhất chạy đến nhà chú heo thứ hai được làm bằng que củi. Con sói hung dữ đến nhà chú heo thứ hai và nói: “Heo con, heo con, cho ta vào nhà!”.

“Không đời nào!”, chú heo thứ hai nói.

Vì vậy, con sói hung dữ huýt sáo thổi bay ngôi nhà chỉ trong tích tắc.

Bây giờ, hai chú heo con sợ hãi và chạy đến nhà chú heo thứ ba được làm bằng gạch. Con sói hung dữ đến nhà chú heo thứ ba và nói: “Heo con, heo con, cho ta vào nhà!”.

“Không đời nào!”, chú heo thứ ba nói.

Con sói hung dữ cố gắng huýt sáo thổi bay ngôi nhà nhưng không thể. Nó cố gắng vào nhà qua ống khói nhưng chú heo thứ ba đun một nồi nước lớn và đặt dưới ống khói. Con sói nhìn thấy hơi nước và rơi vào nồi. Nó chạy đi tru lên vì đau đớn.

Hai chú heo con giờ đây hối hận vì đã lười biếng. Hai chú cũng xây nhà bằng gạch và sống hạnh phúc mãi mãi.

>>> Tìm hiểu thêm: Cô bé quàng khăn đỏ tiếng Anh: truyện cổ tích dạy bao điều hay cho bé

2. Kể một câu chuyện bằng tiếng Anh ngắn: Rùa và Thỏ

Bản dịch tiếng Việt Rùa và Thỏ

Câu chuyện: Rùa và Thỏ (The Hare and the Tortoise)

Thể loại: Ngụ ngôn

Tiếng Anh:

Once upon a time, in a lush green forest, there lived a hare and a tortoise. The hare was always boastful about his speed and often ridiculed the tortoise for his slow pace.

One day, tired of the hare’s arrogance, the tortoise challenged him to a race. The hare, confident of his swift speed, quickly accepted, thinking it would be an easy win.

On the day of the race, all the animals in the forest gathered to watch. The hare darted forward with the signal, leaving the tortoise far behind. Confident of his lead, the hare decided to rest under a tree, thinking he had plenty of time to finish the race.

Meanwhile, the tortoise continued to move steadily and slowly, without stopping. While the hare was sleeping, the tortoise passed him. By the time the hare woke up, he saw the tortoise nearing the finish line.

Realizing his mistake, the hare raced towards the finish line as fast as he could, but it was too late. The tortoise had already crossed the finish line, winning the race.

The moral of the story is that slow and steady wins the race. Overconfidence and underestimating others can lead to unexpected outcomes.

Bản dịch tiếng Việt

Hiểu về cấu trúc khi kể một câu chuyện bằng tiếng Anh ngắn

Ngày xửa ngày xưa, có một con thỏ và một con rùa sống tại một khu rừng xanh tươi. Con thỏ luôn tự hào về tốc độ của mình và thường chế nhạo con rùa vì đi chậm.

Một ngày kia, mệt mỏi với thái độ kiêu ngạo của thỏ, rùa đã thách thức nó chạy đua. Thỏ, tự tin vào tốc độ nhanh của mình, nhanh chóng chấp nhận, nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng chiến thắng.

Vào ngày đua, tất cả các con vật trong rừng đã tụ tập để xem. Thỏ lao về phía trước theo hiệu lệnh, bỏ xa rùa phía sau. Tự tin vào vị trí dẫn đầu, thỏ quyết định nghỉ ngơi dưới một cái cây, nghĩ rằng mình có nhiều thời gian để hoàn thành cuộc đua.

Trong khi đó, rùa tiếp tục di chuyển một cách chậm rãi và đều đặn, không dừng lại. Khi thỏ đang ngủ, rùa đã đi qua nó. Đến khi thỏ tỉnh dậy, nó thấy rùa đang gần đến vạch đích.

Nhận ra lỗi lầm của mình, thỏ lao đến vạch đích càng nhanh càng tốt, nhưng đã quá muộn. Rùa đã vượt qua vạch đích, chiến thắng cuộc đua.

Bài học của câu chuyện là chậm mà chắc chắn sẽ chiến thắng. Sự tự tin quá mức và coi thường người khác có thể dẫn đến kết quả không ngờ.

Lời kết

Kể một câu chuyện bằng tiếng Anh ngắn không chỉ là một phương pháp học tập thú vị mà còn là một công cụ mạnh mẽ giúp con cải thiện kỹ năng tiếng Anh toàn diện. Qua việc tiếp xúc với nhiều câu chuyện đa dạng, con sẽ học được nhiều từ vựng mới, cách sử dụng ngữ pháp chính xác và rèn luyện kỹ năng phát âm chuẩn xác.

Nguồn tham khảo

1. English Short Stories – Cập nhật 30-3-2024

2. 101 Short Stories For English Learners – Cập nhật 30-3-2024

location map