3 bài viết mẫu về lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh hay nhất

3 bài viết mẫu về lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh hay nhất

Tác giả: Nguyen Hong

Trong bài thi kiểm tra, bạn dễ bắt gặp yêu cầu viết về lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh. ILA sẽ gợi ý cho bạn một số bài văn mẫu kèm theo từ vựng và cụm từ thường gặp. Dựa vào đó, bạn sẽ có nhiều ý tưởng viết những lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh thật hay.

Lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh là gì?

Khi muốn viết về lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh, bạn có thể tham khảo những đoạn văn dưới đây:

1. Giao tiếp tiện lợi

Communication: Sự giao tiếp

Ví dụ:

• Smartphones have transformed how we communicate. They keep us connected with families, friends, and colleagues, no matter where we are. This is especially crucial in emergencies.

Điện thoại thông minh đã thay đổi cách chúng ta giao tiếp. Chúng giúp chúng ta kết nối với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, bất kể chúng ta ở đâu. Điều này vô cùng quan trọng trong những trường hợp khẩn cấp.

2. Dễ dàng truy cập thông tin

Dễ dàng truy cập thông tin

Access to Information: Truy cập thông tin

Ví dụ:

• Mobile phones allow us to quickly access huge amounts of information. They act like mini-computers, answering questions, providing news, and providing educational resources.

Điện thoại di động cho phép chúng ta truy cập nhanh lượng thông tin khổng lồ. Chúng hoạt động như những chiếc máy tính mini, trả lời các câu hỏi, cung cấp tin tức và cung cấp các tài nguyên giáo dục.

3. Nhỏ gọn và tiện lợi

• Small: Nhỏ bé

• Convenient: Tiện lợi

Ví dụ:

• Mobile phones offer unmatched convenience. They allow us to make calls, send texts, check emails, and perform various tasks on a single device that easily fits in our pocket.

Điện thoại di động mang lại sự tiện lợi chưa từng có. Chúng cho phép chúng ta gọi điện, gửi tin nhắn, kiểm tra email và thực hiện nhiều tác vụ khác nhau trên một thiết bị duy nhất dễ dàng cho vào túi chúng ta.

4. Lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh: Bảo vệ an toàn

Safety: An toàn

Ví dụ:

• Mobile phones ensure personal safety. In emergencies or unfamiliar places, they allow us to call for help or use GPS to find our way.

Điện thoại di động đảm bảo sự an toàn cá nhân. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc ở những nơi xa lạ, chúng cho phép chúng ta gọi trợ giúp hoặc sử dụng GPS để tìm đường.

5. Giải trí

Giải trí

Entertainment: Sự giải trí

Ví dụ:

• Mobile phones provide many entertainment options. You can play games, watch videos, listen to music, and read books – All on your mobile device.

Điện thoại di động cung cấp nhiều lựa chọn giải trí. Bạn có thể chơi trò chơi, xem video, nghe nhạc và đọc sách – Tất cả đều trên thiết bị di động của bạn.

6. Thanh toán qua di động

Mobile banking: Dịch vụ ngân hàng điện tử được cung cấp trên các thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng).

Ví dụ:

• Nowadays, mobile phones are even used as wallets for payments. Money can be transferred almost instantly to friends, relatives, or others using mobile banking services. Additionally, you can easily access your account details and know past transactions.

Ngày nay, điện thoại di động thậm chí còn được sử dụng làm ví để thanh toán. Tiền có thể được chuyển gần như ngay lập tức cho bạn bè, người thân hoặc những người khác bằng cách sử dụng dịch vụ ngân hàng qua điện thoại. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng truy cập chi tiết tài khoản của mình và biết được lịch sử giao dịch.

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc advise giúp bạn đưa ra lời khuyên hữu ích

3 đoạn văn mẫu viết về lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh

3 đoạn văn mẫu viết về lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh

1. Văn mẫu 1 – Lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh ngắn nhất

a. Bài tham khảo

In the era of technological development, mobile phones play an important role in our lives.

Mobile phones will certainly bring a lot of benefits. First of all, they are considered the fastest means of communication in everyday life. We can easily contact friends and relatives anywhere by calling or sending messages.

Second, they are also a means of entertainment for people. For example, we can listen to music and play games on mobile phones. Furthermore, using the latest smartphone applications, we can access the Internet to watch movies, use social networks, and update our status anytime, anywhere.

Finally, if we have a smartphone in our hands, studying will become more effective, such as looking up in the dictionary, and learning many reference sources on the Internet that are useful. In short, it can be said that mobile phones are an indispensable part of our lives.

b. Dịch sang tiếng Việt lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh

Điện thoại di động chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Trước hết, nó được coi là phương tiện liên lạc nhanh nhất trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có thể liên lạc dễ dàng với bạn bè, người thân ở bất cứ đâu bằng cách gọi điện hoặc gửi tin nhắn.

Thứ hai, nó còn là một phương tiện giải trí cho mọi người. Ví dụ: chúng ta có thể nghe nhạc và chơi trò chơi trên điện thoại di động. Hơn nữa, bằng cách sử dụng các ứng dụng mới nhất dành cho điện thoại thông minh, chúng ta có thể truy cập Internet để xem phim, dùng mạng xã hội và cập nhật trạng thái của mình mọi lúc mọi nơi.

Cuối cùng, nếu chúng ta có một chiếc điện thoại thông minh trong tay, việc học tập sẽ trở nên hiệu quả hơn như tra cứu từ điển, tìm hiểu nhiều nguồn tài liệu tham khảo hữu ích trên Internet. Tóm lại, có thể nói điện thoại di động là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta.

>>> Tìm hiểu thêm: Viết về sở thích bằng tiếng Anh: Bài viết mẫu hay nhất

2. Văn mẫu 2 – Những lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh

Nghe tiếng Anh thụ động kết hợp các kỹ năng khác

a. Bài tham khảo

Smartphones bring many benefits to people. We can use phones to connect with friends through phone numbers, or social networking sites. As long as we have an internet connection, we can watch movies, listen to our favorite music or search for all the information we want to know through the Google browser.

In my free time, I often use my phone to watch movies, listen to music, or play games. These things help me feel relaxed. Using social networks helps me update news quickly.

Smartphones have navigation systems that help us easily find people when lost. I can use my phone to find my way anywhere.

In modern cities, we can pay bills via e-wallet on our phones – Extremely convenient. Mobile phones are a great invention that humans have created.

b. Dịch sang tiếng Việt lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh

Điện thoại thông minh mang lại rất nhiều lợi ích cho con người. Chúng ta có thể sử dụng điện thoại để kết nối với bạn bè thông qua số điện thoại hoặc các trang mạng xã hội. Chỉ cần có kết nối Internet là chúng ta có thể xem phim, nghe những bản nhạc yêu thích hoặc tìm kiếm mọi thông tin muốn biết thông qua trình duyệt Google.

Khi rảnh rỗi, tôi thường sử dụng điện thoại để xem phim, nghe nhạc hoặc chơi game. Những điều này giúp tôi thư giãn. Sử dụng mạng xã hội giúp tôi cập nhật thông tin nhanh chóng.

Điện thoại thông minh có hệ thống định vị giúp chúng ta dễ dàng tìm thấy người khi lạc đường. Tôi có thể sử dụng điện thoại của mình để tìm đường đến bất kỳ chốn nào.

Đối với các thành phố hiện đại, chúng ta có thể thanh toán hóa đơn qua ví điện tử trên điện thoại – vô cùng tiện lợi. Điện thoại di động là một phát minh vĩ đại mà con người đã tạo ra.

3. Văn mẫu 3 – Viết về lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh

Viết về lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh

a. Bài tham khảo

With outstanding advances in science, the appearance of mobile phones has met our great needs.

First of all, we use mobile phones to communicate with each other and update all domestic and international news. Geographic distance is no longer an obstacle in keeping in touch with the outside world.

Furthermore, mobile phones are an effective support tool for students in work and study. With upgraded features, latest technology and Internet access, mobile phones can provide you with a trove of documents and information in different fields.

They help you save time, money, energy and complete the job in the most effective and perfect way. In short, considered one of the revolutionary inventions in human history, the mobile phone has proven its indispensable role in today’s era of advanced technology as well as in the future.

b. Dịch sang tiếng Việt lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh

Với những tiến bộ vượt bậc của khoa học, sự xuất hiện của điện thoại di động đã đáp ứng được nhu cầu rất lớn của chúng ta.

Trước hết, chúng ta dùng điện thoại di động để liên lạc với nhau và cập nhật mọi tin tức trong nước và quốc tế. Khoảng cách địa lý không còn là trở ngại trong việc giữ liên lạc với thế giới bên ngoài.

Hơn nữa, điện thoại di động là công cụ hỗ trợ đắc lực cho sinh viên trong công việc và học tập. Với việc nâng cấp các tính năng, công nghệ mới nhất và khả năng truy cập Internet, điện thoại di động có thể cung cấp cho bạn kho tài liệu và thông tin thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Chúng giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc, sức lực, hoàn thành công việc một cách hiệu quả và hoàn hảo nhất. Tóm lại, được coi là một trong những phát minh mang tính cách mạng trong lịch sử nhân loại, điện thoại di động đã chứng tỏ vai trò tất yếu của nó trong thời đại công nghệ tiên tiến ngày nay cũng như trong tương lai.

>>> Tìm hiểu thêm: Viết về quê hương bằng tiếng Anh: Từ vựng và bài mẫu

Tác hại của điện thoại bằng tiếng Anh là gì?

Tác hại của điện thoại bằng tiếng Anh là gì?

Bên cạnh lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh, bạn có thể viết thêm về tác hại của điện thoại. Sau đây là một số mẫu câu tham khảo:

1. Tạo ra khoảng cách = Creating distance

• Mobile phones are creating more distance between people. Nowadays people are becoming more and more addicted to their phones. So, they mostly spend their time browsing social media or texting each other rather than talking face to face.

Điện thoại di động đang tạo thêm khoảng cách giữa con người với nhau. Ngày nay, mọi người ngày càng nghiện điện thoại hơn. Vì vậy, họ chủ yếu dành thời gian lướt mạng xã hội hoặc nhắn tin cho nhau hơn là nói chuyện trực tiếp.

2. Không có sự riêng tư = No privacy

• Now anyone can easily access all the important information related to you with just one tap. Not just your information, information about your family, friends, personal life, career, everything is accessible quite easily.

Giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng truy cập tất cả thông tin quan trọng liên quan đến bạn chỉ bằng một cú chạm. Không chỉ thông tin của bạn, thông tin về gia đình, bạn bè, cuộc sống cá nhân, sự nghiệp, mọi thứ đều có thể truy cập khá dễ dàng.

3. Tốn kém thời gian và tiền bạc = Waste of a lot of time and money

• Time and money are both precious in everyone’s life. As mobile phone usage increases, waste of time and money is also increasing. People are becoming addicted to their phones, be it surfing the internet, or playing games or surfing social media. Besides, the smarter a phone becomes, the more money people spend to buy it instead of spending the money on something useful.

Thời gian và tiền bạc đều quý giá trong cuộc đời mỗi người. Khi việc sử dụng điện thoại di động ngày càng tăng, sự lãng phí thời gian và tiền bạc cũng ngày càng tăng. Mọi người đang trở nên nghiện điện thoại, có thể là lướt Internet, chơi game hay lướt mạng xã hội. Ngoài ra, điện thoại càng thông minh thì người ta càng bỏ nhiều tiền ra để mua chúng thay vì tiêu tiền vào thứ gì đó hữu ích.

>>> Tìm hiểu thêm: 15 lợi ích của việc học tiếng Anh bạn cần biết

Trên đây là toàn bộ nội dung tổng hợp về lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh qua nhiều bài văn mẫu. Hy vọng gợi ý trên sẽ giúp bạn ôn tập và làm bài thi tốt hơn.

Nguồn tham khảo

  1. Advantages and Disadvantages of Mobile Phone Essay – Ngày truy cập 13-3-2024
  2. 20 Advantages of Mobile Phones Ngày truy cập 13-3-2024
location map