Anyway là gì? Làm sao để phân biệt với though và any way?

Anyway là gì? Làm sao để phân biệt với though và any way?

Tác giả: Tran Quyen

Anyway là một từ khá quen thuộc trong tiếng Anh, nhưng nó thường dễ bị nhầm lẫn cách dùng với though và any way. Vậy anyway là gì? Có gì khác biệt giữa anyway và though, any way? Tất cả sẽ được giải đáp qua bài viết sau đây.

Anyway là gì?

Từ anyway trong tiếng Anh có nghĩa là dù sao, mặc dù vậy, dù thế nào. Nó thường được sử dụng để chuyển đổi chủ đề hoặc để giả định rằng một điều gì đó đã được nói trước đó và người nói đang chuyển sang một ý khác. Nó cũng có thể được sử dụng để diễn đạt sự đồng tình hoặc phê phán một cách nhẹ nhàng.

Ví dụ:

• I don’t really like that restaurant, but let’s go there anyway. (Tôi thực sự không thích nhà hàng đó, nhưng dù sao cũng hãy đi đến đó)

• She forgot to bring her umbrella, but it’s not raining anyway. (Cô ấy quên mang theo ô, nhưng dù thế nào trời cũng không mưa)

• I didn’t understand the lecture, but anyway, I’ll review the notes later. (Tôi không hiểu bài giảng, nhưng dù sao tôi sẽ xem lại ghi chú sau)

• He didn’t apologize, but I forgave him anyway. (Anh ta không xin lỗi, nhưng dù sao tôi vẫn tha thứ cho anh ấy)

>>> Xem thêm: Thành thạo cấu trúc However trong 5 phút

Anyway hay anyways?

Anyway hay anyways

Cả hai từ anyway và anyways đều đúng và được sử dụng trong tiếng Anh, tuy nhiên anyway thường được coi là phổ biến hơn và chính thức hơn trong việc viết tiếng Anh chuẩn mực. Anyways thường được xem là phiên bản không chính thức hoặc thậm chí là phi ngữ pháp, nhưng nó cũng được sử dụng phổ biến trong ngôn ngữ nói đời thường hoặc trong ngôn ngữ viết không chính thức.

Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng một cách chính xác trong văn bản hoặc giao tiếp chính thức, anyway là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, trong các tình huống không chính thức hoặc trong ngôn ngữ nói thông thường, nhiều người cũng sử dụng anyways mà không gặp vấn đề lớn.

Cách dùng anyway là gì?

Từ anyway thường được sử dụng để chuyển đổi chủ đề hoặc diễn đạt sự chấp nhận, phê phán nhẹ nhàng hoặc để thêm thông tin bổ sung. Dưới đây là một số cách thông dụng:

1. Diễn đạt ý nghĩa dù sao, mặc dù vậy

• I don’t like coffee, but I’ll have a cup anyway.

(Tôi không thích cà phê, nhưng dù sao tôi cũng sẽ uống một cốc.)

2. Dùng để chuyển đổi chủ đề

• I didn’t enjoy the movie. Anyway, have you seen the latest news?

(Tôi không thích bộ phim. Dù sao, bạn đã xem tin tức mới nhất chưa?)

3. Anyway là gì? Chấp nhận hoặc xác nhận một điều đã nói trước đó

• It’s a bit expensive, but I’m going to buy it anyway.

(Nó hơi đắt, nhưng dù sao tôi sẽ mua nó)

4. Phê phán nhẹ nhàng

• He didn’t help at all, but I thanked him anyway.

(Anh ta chẳng giúp đỡ gì cả, nhưng dù sao tôi vẫn cảm ơn anh ấy)

5. Anyway là gì? Thêm thông tin bổ sung

• I didn’t finish the book, but anyway, the ending was predictable.

(Tôi chưa đọc xong cuốn sách, nhưng dù sao kết thúc của nó cũng dễ đoán)

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc since và for: Công thức, cách dùng và bài tập áp dụng

Vị trí của anyway trong câu 

Vị trí của anyway trong câu 

Vị trí của anyway trong tiếng Anh có thể là ở đầu hoặc cuối mệnh đề.

Khi đứng ở đầu mệnh đề, anyway thường được sử dụng để giới thiệu một thông tin mới. Nó có thể mang sắc thái bất đồng, tương phản, hoặc chỉ đơn giản là thể hiện sự chuyển tiếp sang một chủ đề mới.

Ví dụ:

• I don’t like coffee, but anyway I’ll have a cup. (Tôi không thích cà phê, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ uống một cốc)

• I know you’re busy, but anyway I need your help. (Tôi biết bạn đang bận, nhưng dù sao thì tôi cũng cần sự giúp đỡ của bạn)

• I don’t agree with you, but anyway I respect your opinion. (Tôi không đồng ý với bạn, nhưng dù sao thì tôi cũng tôn trọng ý kiến của bạn)

Khi đứng ở cuối mệnh đề, anyway thường được sử dụng để nhấn mạnh một thông tin hoặc để thể hiện sự nhượng bộ.

Ví dụ:

• She didn’t agree with my opinion, but I decided to go ahead with my plan anyway. (Cô ấy không đồng ý với ý kiến của tôi nhưng tôi vẫn quyết định tiếp tục kế hoạch của mình)

• I know it’s a bit expensive, but I really wanted it, so I bought it anyway. (Tôi biết nó hơi đắt nhưng tôi thực sự muốn nó nên vẫn mua)

• I was feeling tired, but I went to the gym anyway. (Tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn đến phòng tập thể dục)

>>> Tìm hiểu thêm: Ngoại động từ là gì? Cách phân biệt ngoại động từ và nội động từ

Sự khác biệt giữa anyway và though là gì?

though

Anyway và though là hai từ tiếng Anh có ý nghĩa khá giống nhau, nhưng cách sử dụng lại khác nhau.

1. Anyway

Anyway là một trạng từ trong câu, có nghĩa là dù sao đi nữa, dù thế nào đi nữa. Nó thường được dùng để bổ sung thêm một thông tin, ý kiến, hay hành động nào đó cho những nội dung mà người nói đã nói ngay trước đó.

Ví dụ:

• I’m tired, but I’ll do it anyway. (Dù mệt, nhưng tôi sẽ làm nó)

• I didn’t mean to hurt your feelings, but I said it anyway. (Tôi không có ý làm tổn thương cảm xúc của bạn, nhưng tôi đã nói vậy)

• The weather is bad, but we’re going to the beach anyway. (Thời tiết xấu, nhưng dù sao chúng tôi vẫn sẽ đi biển)

2. Though

Though có thể được dùng làm trạng từ hoặc liên từ trong câu.

a. Though làm trạng từ

Khi được dùng làm trạng từ, though có nghĩa là dù vậy, tuy nhiên. Nó thường được dùng để nhấn mạnh một sự đối lập hoặc mâu thuẫn giữa hai ý kiến, hành động, hay sự kiện.

Ví dụ:

• I’m tired, though I still have a lot of work to do. (Tôi mệt, tuy nhiên tôi vẫn còn nhiều việc phải làm)

• I don’t like him, though I respect his work. (Tôi không thích anh ta, tuy nhiên tôi tôn trọng công việc của anh ta)

>>> Xem thêm: Cấu trúc even though: Hiểu rõ để dùng đúng 

b. Though làm liên từ

Khi được dùng làm liên từ, though có nghĩa là mặc dù, dẫu cho. Nó có thể thay thế cho although trong văn nói, nhưng thường được dùng trong văn viết thân mật.

Ví dụ:

• I wanted to go to the party, though I was feeling a bit tired. (Tôi muốn đi dự tiệc mặc dù tôi cảm thấy hơi mệt)

>>> Xem thêm: Các từ nối trong tiếng Anh để bạn diễn đạt ý tưởng tốt hơn

Sự khác biệt giữa anyway và any way là gì?

Anyway và any way là hai cụm từ tiếng Anh có cách phát âm khá giống nhau, nhưng ý nghĩa và cách sử dụng lại khác nhau.

Anyway là một trạng từ, có nghĩa là dù sao đi nữa, dù thế nào đi nữa. Nó thường được dùng để bổ sung thêm một thông tin, ý kiến, hay hành động nào đó cho những nội dung mà người nói đã nói ngay trước đó.

Ví dụ:

•  I’m not sure if I’ll have time to finish the project on time, but I’ll do my best anyway. (Tôi không chắc liệu mình có thời gian để hoàn thành dự án đúng hạn hay không nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức)

Any way chỉ được dùng trong cụm từ “in any way” với nghĩa là bằng bất cứ cách nào, bằng mọi giá.

Ví dụ:

• We will help him in any way. (Chúng tôi sẽ giúp anh ấy bằng bất cứ cách nào)

• I will do it in any way I can. (Tôi sẽ làm nó bằng bất cứ cách nào tôi có thể)

>>> Tìm hiểu thêm: Quá khứ của tell: V2, V3 của tell và các cụm từ

Anyway là gì? Bài tập anyway có đáp án

Bài tập anyway

Sau khi đã hiểu rõ anyway là gì, mời bạn kiểm tra lại kiến thức của mình qua các bài tập anyway có đáp án sau đây nhé.

Bài tập

Hãy điền vào chỗ trống trong mỗi câu bằng cách chọn từ phù hợp: though, anyway, in any way

1. I didn’t want to go to the party; ____, my friends convinced me to join them.

2. It was a difficult journey. I enjoyed it, ____, because of the beautiful scenery.

3. We can try to fix the issue, ____ it might take some time.

4. She didn’t like the movie. She went to see it, ____ , just to spend time with her friends.

5. I don’t have a specific plan, but I’ll find a solution ____, no matter what it takes.

6. It’s raining outside. I’ll go for a run ____, as I really need the exercise.

7. She wanted to visit the museum, ____ the museum was closed for renovations.

8. I don’t have a car, but I’ll find it __________ to get to the airport.

9. It’s a challenging task. I’ll try to complete it, ____, I’m not sure if I can.

10. We can go to the beach this weekend. I, ____, prefer the mountains.

11. He is very busy at work. ____, he always finds time for his family.

12. The exam was difficult. I passed it ____, with a lower score than I expected.

13. I forgot to bring my book. ____, I was able to borrow one from the library.

14. He doesn’t like sports. He went to the game, ____, to support his friends.

15. There are many ways to solve this problem. We just need to find __________.

Đáp án bài tập anyway là gì

1. I didn’t want to go to the party; anyway, my friends convinced me to join them.

2. It was a difficult journey. I enjoyed it, though, because of the beautiful scenery.

3. We can try to fix the issue, though it might take some time.

4. She didn’t like the movie. She went to see it, anyway, just to spend time with her friends.

5. I don’t have a specific plan, but I’ll find a solution in any way, no matter what it takes.

6. It’s raining outside. I’ll go for a run anyway, as I really need the exercise.

7. She wanted to visit the museum, though the museum was closed for renovations.

8. I don’t have a car, but I’ll find it in any way to get to the airport.

9. It’s a challenging task. I’ll try to complete it, though I’m not sure if I can.

10. We can go to the beach this weekend. I, though, prefer the mountains.

11. He is very busy at work. Anyway, he always finds time for his family.

12. The exam was difficult. I passed it though, with a lower score than I expected.

13. I forgot to bring my book. Anyway, I was able to borrow one from the library.

14. He doesn’t like sports. He went to the game, anyway, to support his friends.

15. There are many ways to solve this problem. We just need to find in any way.

Hy vọng qua bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn anyway là gì và sự khác biệt giữa anyway với though và any way nhé.

>>> Tìm hiểu thêm: Cách dùng cấu trúc until đúng thì và chuẩn ngữ pháp

Nguồn tham khảo

  1. Anyway. Ngày truy cập 20/12/2023
  2. Though. Ngày truy cập 20/12/2023
  3. In any way. Ngày truy cập 20/12/2023
location map