Cấu trúc let + gì mà dễ nhầm lẫn với lets, let’s và spend?

Cấu trúc let

Tác giả: Le Trinh

Cấu trúc let không chỉ xuất hiện ở các ngữ cảnh giao tiếp hàng ngày mà còn thường xuyên là có mặt trong các bài kiểm tra. Tuy nhiên, đôi lúc bạn có thể bối rối phân biệt với lets, let’s và spend. Hãy cùng tìm hiểu let + gì để “gỡ rối tơ vò” nhé!

Cấu trúc let là gì?

let me know

Từ vựng tiếng Anh “let” có nghĩa cơ bản là “cho phép”. Động từ này thường được sử dụng để diễn tả sự đồng ý, cho phép ai làm gì đó. Dưới đây là một số ví dụ với động từ let trong câu:

• Let me know if you need any help. (Hãy cho tôi biết nếu bạn cần giúp đỡ.)

• They let their children play in the park. (Họ cho phép con cái chơi ở công viên.)

• Let me explain. (Hãy để tôi giải thích.)

• They let the students use calculators. (Họ cho phép học sinh sử dụng máy tính.)

• They let the room be messy. (Họ cho phòng trở nên lộn xộn.)

>>> Tìm hiểu thêm: 12 cách học thuộc từ vựng tiếng Anh nhanh và ghi nhớ lâu

1. Cấu trúc let + gì?

cấu trúc let + gì

Bạn có thể thắc mắc: Let + gì? Sau let là to-V hay V-ing? Let + Ving hay to V? Let sb + gì? Let me + gì? Câu trả lời là sau let bạn dùng động từ nguyên mẫu (V-infinitive). Khi diễn tả sự cho phép ai đó làm gì, bạn sử dụng cấu trúc let me + hay let sb + theo công thức sau đây:

Let + object + V-infinitive

Ví dụ:

• Let me help you carry those heavy bags. (Hãy để tôi giúp bạn mang những túi nặng đó.)

• They let their children stay up late on weekends. (Họ cho phép con cái của họ thức khuya vào cuối tuần.)

• Let him borrow your bike for the day. (Hãy để anh ta mượn xe đạp của bạn trong ngày.)

• She let her friend use her laptop to finish the project. (Cô ấy để cho bạn cô sử dụng laptop của mình để hoàn thành dự án.)

cấu trúc let

2. Let đi với giới từ gì?

Để trả lời cho câu hỏi “let đi với giới từ gì?”, bạn hãy cần ghi nhớ một số phrasal verbs (cụm động từ) thông dụng. Tùy theo các giới từ đi kèm mà phrasal verb sẽ mang những ý nghĩa khác nhau.

a. Let down: Làm ai đó thất vọng

• He let me down by not showing up to the meeting. (Anh ấy đã làm tôi thất vọng khi không xuất hiện trong cuộc họp.)

a. Let in: cho ai đó vào

Please let the guests in and show them to their seats. (Xin hãy cho khách vào và dẫn họ tới chỗ ngồi của họ.)

c. Let off: tha thứ/ gỡ bỏ hình phạt

• The teacher let the students off for being late to class. (Giáo viên đã tha cho học sinh vì đến lớp muộn.)

d. Let out: cho phép ra ngoài/rời khỏi một nơi nào đó

• The prison guard let the prisoner out after serving his sentence. (Cảnh sát giam đã thả tù nhân ra sau khi anh ta đã hoàn thành hình phạt.)

e. Let up: giảm bớt

• The rain finally let up, and we could continue our outdoor activities. (Mưa cuối cùng đã giảm đi và chúng tôi có thể tiếp tục hoạt động ngoài trời.)

>>> Tìm hiểu thêm: Giải đáp thắc mắc trước giới từ là gì để sử dụng cho đúng

Cấu trúc lets, let’s và spend

lets, let's và spend

Khi học cấu trúc let, bạn có thể nhầm lẫn với các công thức của lets, let’s và spend. Hãy hệ thống lại các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này để tự tin hơn khi làm bài tập nhé.

1. Cấu trúc lets

Không ít bạn học tưởng rằng lets là một cấu trúc khác hoàn toàn so với let. Tuy nhiên, đây vẫn là cấu trúc let nhưng được chia với chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít (he, she, it và tên riêng) ở thì hiện tại đơn.

Ví dụ:

• The manager lets the employees take a longer lunch break on Fridays. (Người quản lý cho phép nhân viên nghỉ giữa giờ lâu hơn vào thứ Sáu.)

• The teacher lets the students choose their own research topics for the assignment. (Giáo viên cho phép học sinh chọn chủ đề nghiên cứu riêng cho bài tập.)

• The landlord lets the tenants have pets in the apartment. (Chủ nhà cho phép người thuê có thú cưng trong căn hộ.)

• The coach lets the players decide on the game strategy. (Huấn luyện viên cho phép cầu thủ quyết định chiến thuật trò chơi.)

• The host lets the guests use the swimming pool and other facilities. (Chủ nhà cho phép khách sử dụng bể bơi và các tiện nghi khác.)

2. Cấu trúc let’s

let us

Bạn sử dụng cấu trúc let’s khi muốn đưa ra một đề xuất hoặc một ý kiến nào đó. Let’s chính là cách viết ngắn gọn hơn của “let us”. Cấu trúc này mang ý nghĩa tương tự với các dạng câu hỏi: Shall we và why don’t we…?

Công thức của cấu trúc let’s:

Let’s + do something

Ví dụ:

• Let’s go to the movies tonight. (Hãy đi xem phim tối nay.)

• Let’s have dinner at that new restaurant. (Hãy đi ăn tối ở nhà hàng mới đó.)

• Let’s study together for the exam. (Hãy học cùng nhau cho kỳ thi.)

• Let’s take a walk in the park. (Hãy đi dạo trong công viên.)

• Let’s plan a trip to the beach this summer. (Hãy lên kế hoạch đi biển trong mùa hè này.)

Lưu ý: Let’s là một cấu trúc viết lại câu để rủ rê, đề nghị. Bạn cũng có thể sử dụng cấu trúc let’s để xin phép ai đó làm gì. Tuy nhiên, bạn đừng viết tắt mà hãy viết đầy đủ “Let us” để thể hiện sự lịch sự.

Ví dụ:

• Let us work together to find a solution. (Hãy cho phép chúng tôi cùng nhau làm việc để tìm ra một giải pháp.)

• Let us take a moment to appreciate the beautiful sunset. (Hãy cho chúng tôi dành một khoảnh khắc thưởng thức hoàng hôn tuyệt đẹp này.)

• Let us gather our thoughts before making a decision. (Hãy để chúng tôi thu thập ý kiến trước khi đưa ra quyết định.)

3. Cấu trúc spend

Cấu trúc spend + gì?

Cấu trúc let và spend có thay thế cho nhau được không? Câu trả lời là không. Dưới đây là sự khác biệt giữa hai cấu trúc này:

Let Spend
Cấu trúc Được sử dụng để cho phép hoặc mời ai đó làm điều gì đó. Được sử dụng để diễn tả việc sử dụng bao nhiêu thời gian/tiền bạc/công sức… cho một hoạt động cụ thể.
Cách dùng Let + object + V-infinitive Spend + time/money/… + V-ing
Ví dụ Let me help you with your bags. (Hãy để tôi giúp bạn với hành lý.) I spend a lot of time studying. (Tôi dành nhiều thời gian để học tập.)

>>> Tìm hiểu thêm: Cách học ngữ pháp tiếng Anh ghi nhớ nhanh và ngấm lâu

Bài tập cấu trúc let và spend

let's go

Bài tập 1: Sắp xếp từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh

1. know / let / me /  you / any / help / if / need.

2. let /  go / for / a / in / the / park / us / walk.

3. let / the / play / for / a / while / children / outside.

4. her / borrow / book / weekend / let / your / the / for.

5. him / let / on / the / restaurant / decide / for / tonight.

6. choose / let / them / their / path / in / life /own.

7. let / out / the / dog / into / backyard / the.

8. let / long / play/ the / music / all / night.

9. let / me / of / take / the / dishes / care / tonight.

10. guide / let / your / you / to / dreams / success.

Đáp án bài tập cấu trúc let

1. Let me know if you need any help.

2. Let us go for a walk in the park.

3. Let the children play outside for a while.

4. Let her borrow your book for the weekend.

5. Let him decide on the restaurant for tonight.

6. Let them choose their own path in life.

7. Let the dog out into the backyard.

8. Let the music play all night long.

9. Let me take care of the dishes tonight.

10. Let your dreams guide you to success.

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng hợp tất cả cách chia động từ trong tiếng Anh

bài tập

Bài tập 2: Hoàn thành những câu sau, sử dụng dạng đúng của các động từ hoặc cụm động từ spend/ spend – time/ spend – money

1. I love to _____ with my family on the weekends, going for walks and having picnics in the park.

2. The company has decided to _____ a significant amount of _____ on research and development.

3. She enjoys _____ her weekends _____ on creative hobbies like painting and writing.

4. It’s important to _____ quality _____ with loved ones and create lasting memories.

5. They decided to _____ a portion of their savings _____ on a well-deserved vacation.

6. He _____ a lot of _____ on buying new gadgets and electronics.

7. The students were encouraged to _____ more _____ studying and practicing for their exams.

8. She realized that she had _____ too much _____ on unnecessary items and decided to cut back.

9. We should _____ some _____ exploring new places and experiencing different cultures.

10. The company’s marketing team plans to _____ a considerable amount of _____ on advertising campaigns.

Đáp án bài tập cấu trúc let và spend

1. spend time

2. spend, money

3. spending, time

4. spend, time

5. spend, money

6. spends, money

7. spend, time

8. spent, money

9. spend, time

10. spend, money

Trên đây là tổng hợp các kiến thức liên quan đến cấu trúc let. Nắm vững được cấu trúc này, bạn sẽ tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. ILA chúc bạn đạt được mục tiêu học tập nhé!

>>> Tìm hiểu thêm: Làm thế nào để thông thạo 4 kỹ năng tiếng Anh: nghe – nói – đọc – viết?

Nguồn tham khảo

1. How To Use the Verb Let – Ngày cập nhật 01-07-2023

2. Spend – Ngày cập nhật 01-7-2023

location map