Chi tiết Tin tức

Tổng hợp các dạng câu hỏi trong tiếng Anh: Hướng dẫn cụ thể từ A-Z

  • calendar 17/01/2023


tổng hợp các dạng câu hỏi trong tiếng anh

Nếu muốn giao tiếp thành thạo, bạn cần nhuần nhuyễn đa dạng các dạng câu hỏi trong tiếng Anh để không phải lúng túng khi hỏi đáp tiếng Anh với bạn bè, đồng nghiệp, người nước ngoài… 

 

Sau đây là tổng hợp các loại câu hỏi trong tiếng Anh cùng với cấu trúc, cách sử dụng và những ví dụ thực tế để giúp bạn học cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh một cách hiệu quả nhất.

 

1. Câu hỏi với động từ “to be” với “to be” là động từ chính

 

Câu hỏi với động từ “to be” với “to be” là động từ chính

 

Khi đặt câu hỏi với to be là động từ chính trong câu, bạn đưa to be lên đầu câu trước chủ ngữ làm trợ động từ. Sau chủ ngữ sẽ không có động từ chính.

 

Ví dụ:      

 

Câu trả lời: The book is on the table (is là động từ chính trong câu).

 

Để đặt câu hỏi, bạn đưa động từ to be “is” lên đầu câu trước chủ ngữ “the book” rồi nói tiếp vế còn lại. 

 

Câu hỏi: Is the book on the table?

 

2. Top các dạng câu hỏi trong tiếng Anh không thể thiếu câu hỏi Yes/No 

 

Top các dạng câu hỏi trong tiếng Anh không thể thiếu câu hỏi Yes/No

 

Yes/No Question là một trong các dạng câu hỏi trong tiếng Anh cơ bản nhất. Loại câu hỏi này thường bắt đầu bằng một trợ động từ (am/is/are,have/has, do/does, did...) hoặc động từ khiếm khuyết (modal verbs: can, could, must, may, might, should, would, will, shall, ought to…).

 

Cấu trúc câu hỏi trong tiếng Anh và cách trả lời dạng câu hỏi này như sau:

 

Be/Do/Have/Modals + S + V/adj + O/N?

-> Yes, S + Be/Do/Have/Modals

-> No, S + Be/Do/Have/Modals + not

 

Trong đó, be/do/have/modals được chia theo thì ở trong câu.

 

Ví dụ: 

 

• Does she clean the room? – Yes, she does / No, she does not/doesn’t.

 

• Will you buy that dress? – Yes, I will / No, I will not/won’t.

 

Cách trả lời câu hỏi tiếng Anh cho dạng này phụ thuộc vào trợ động từ được hỏi.

Lưu ý: 

 

Nếu câu hỏi bắt đầu bằng dạng của động từ “to be” – am, is, are hoặc was/were – thì bạn trả lời: “Yes, I am/he is/they are/she was/we were” hoặc “No, I am not/he isn't/they aren’t/we weren’t/he wasn’t”. 

 

Ví dụ:

 

Is it rainy today? (Hôm nay trời có mưa không?)

• No, it isn’t.

 

Nếu câu không có trợ động từ và động từ chính không có “to be”, bạn sẽ cần thêm do hoặc does ở đầu câu hỏi.

 

Bạn đừng quên sử dụng đúng thì của câu nhé (dùng trợ động từ did nếu câu ở thì quá khứ).

 

Ví dụ:

 

• Did Nina play the violin? → No, she didn’t.

• (Nina đã chơi đàn vĩ cầm phải không? → Nina đã không chơi đàn vĩ cầm).

 

>>> Bạn có thể tìm hiểu thêm: Tổng hợp tất cả các thì trong tiếng Anh

 

3. Câu hỏi Wh (Wh-Questions): Who, What, When, Where, Why, How

 

Câu hỏi Wh (Wh-Questions): Who, What, When, Where, Why, How

 

Wh-Questions những câu hỏi trong tiếng Anh bắt đầu bằng các từ như: who, what, where, when, why, how, how many... Bạn đặt các từ này ở đầu câu để bắt đầu câu hỏi:

 

Ví dụ:

 

Where is he from? (Anh ấy đến từ đâu?)

 

When did you come here? (Anh ấy đã đến đây khi nào?)

 

How many eggs do we need for this cake? 

(Chúng ta cần bao nhiêu quả trứng cho cái bánh này)

 

Whose children are playing in the yard? 

(Những đứa trẻ đang chơi trong sân là con của ai?)

 

Cấu trúc câu hỏi Wh trong tiếng Anh thường là:

 

Wh Questions Word + Be/Do/Have/Modals + S + V + O/N?

 

Dưới đây là các từ để hỏi trong tiếng Anh dạng Wh-Question và cách dùng trong giao tiếp thường gặp:

 

TỪ ĐỂ HỎI

CÁCH SỬ DỤNG

VÍ DỤ

Who

Hỏi về người

Who’s your father?

Ai là bố của bạn?

Whom

Hỏi về người (là tân ngữ trong câu)

Whom do you talk with?

Bạn nói chuyện với ai vậy?

Which

Hỏi về sự lựa chọn

Which hat do you buy?

Bạn mua mũ nào?

What

Hỏi về sự vật, sự việc

What do you do next week?

Bạn làm gì vào tuần tới

What for

Hỏi về lý do

What made you do this for?

Bạn làm điều này vì mục đích gì?

Where

Hỏi về địa điểm, nơi chốn

Where is your hometown?

Quê hương của bạn ở đâu?

Why

Hỏi về nguyên nhân

Why didn’t you come to my party last night?

Tại sao bạn không đến dự buổi tiệc của tôi tối hôm qua?

When

Hỏi về thời gian

When will you visit my new house?

Khi nào thì bạn sẽ thăm ngôi nhà mới của tôi?

Whose

Hỏi về sự sở hữu

Whose are those books?

Những quyển sách này của ai?

How much

Hỏi về số lượng (dùng với danh từ không đếm được)

How much is this suitcase?

Cái vali này giá bao nhiêu?

How many

Hỏi về số lượng (dùng với danh từ đếm được)

How many employees in your company?

Công ty của bạn có bao nhiêu nhân viên?

How far

Hỏi về khoảng cách vật lý

How far is it from your house to school?

Từ nhà bạn đến trường bao xa?

How long

Hỏi về độ dài

How long did you finish your homework?

Bạn đã hoàn thành bài tập về nhà trong bao lâu?

How often

Hỏi về tần suất

How often do you learn English?

Bạn có thường học tiếng Anh không?

How old

Hỏi về tuổi tác

How old is your grandmother?

Bà của bạn bao nhiêu tuổi?

 

>>> Bạn có thể tìm hiểu thêm: Cách đặt câu hỏi Wh trong tiếng Anh

 

4. Câu hỏi gián tiếp (Indirect Questions)

 

Câu hỏi gián tiếp (Indirect Questions)

 

Câu hỏi trực tiếp (direct questions) thường thẳng thừng hoặc không thân thiện, đặc biệt nếu bạn đang nhờ ai đó giúp đỡ hoặc khi bạn không biết rõ về người đang giao tiếp.

 

Vì thế, bạn nên học cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh với câu hỏi gián tiếp để nghe lịch sự và thân thiện hơn. Chỉ cần đính kèm một cụm từ như: “Bạn có thể vui lòng cho tôi biết…” hoặc “Bạn có biết…” trước câu hỏi trực tiếp.

 

Ví dụ:

 

Can you please tell me where the bookstore is?

(Bạn có thể vui lòng cho tôi biết hiệu sách ở đâu không?)

 

Do you know where the bookstore is?

(Bạn có biết hiệu sách ở đâu không?)

 

Lưu ý: Đảo ngữ khi đặt câu hỏi gián tiếp. Trong câu hỏi trực tiếp, động từ is đứng trước chủ ngữ: hiệu sách. Nhưng trong câu hỏi gián tiếp, động từ được chuyển xuống cuối.

 

>>> Bạn có thể tìm hiểu thêm: Bí quyết học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản cho người mới

 

5. Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh không thể thiếu câu hỏi đuôi (Tag Question)

 

Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh không thể thiếu câu hỏi đuôi (Tag Question)

 

Câu hỏi đuôi là một câu hỏi ngắn được gắn ở cuối câu, được dùng để xác nhận lại câu nói trước đó, thường được chia làm hai phần và ngăn cách nhau bởi dấu phẩy. Đây là một trong các dạng câu hỏi trong tiếng Anh rất phổ biến.

 

Ví dụ:

 

• You love your parents so much, don’t you

(Bạn rất yêu ba mẹ mình, phải không?)

 

Lưu ý:

- Thì của động từ ở câu hỏi đuôi phải theo thì của mệnh đề chính.

 

Ví dụ:  

• He finished his homework, didn’t he

(Anh ấy đã hoàn thành bài tập về nhà của mình, phải không?)

 

- Nếu mệnh đề chính ở thể khẳng định thì câu hỏi đuôi ở thể phủ định và ngược lại.

 

Ví dụ: 

• He didn’t see his parents for a long time, did he?

(Anh ấy đã không gặp ba mẹ mình trong một khoảng thời gian dài, phải không?)

 

- Nếu chủ ngữ trong mệnh đề chính ở thể phủ định (no one, nobody, nothing...) hoặc trong mệnh đề chính có chứa trạng từ ở thể phủ định (never, rarely...) thì câu hỏi đuôi sẽ ở thể khẳng định.

 

Ví dụ: 

• Nobody wants to meet me, do they? (Không ai muốn gặp tôi cả, phải không?)

• They never forget my birthday, do they? (Họ không bao giờ quên ngày sinh nhật cả, phải không?)

 

Ngoài ra, còn một số dạng câu hỏi đuôi cần lưu ý:

 

- Nếu chủ ngữ trong mệnh đề chính là I am (I’m) thì câu hỏi đuôi sẽ có dạng là aren’t I

 

Ví dụ: I’m beautiful, aren’t I?

-  Nếu câu hỏi là câu mệnh lệnh, câu hỏi đuôi sẽ có dạng là will you.

 

Ví dụ: Tidy your room, will you?

- Với dạng câu hỏi có Let, câu hỏi đuôi sẽ có dạng là shall we.

 

Ví dụ: Let’s go to my house next week, shall we?

 

>>> Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn cách đặt câu hỏi với Who trong tiếng Anh đơn giản, dễ áp dụng

 

6. Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh với câu hỏi phủ định

 

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh với câu hỏi phủ định

 

Đây cũng là một trong các dạng câu hỏi trong tiếng Anh mà câu trả lời sẽ bắt đầu bằng Yes (có) hoặc No (không). 

 

Câu hỏi này thường bắt đầu bằng dạng rút gọn phủ định như những ví dụ dưới đây:

 

Ví dụ: 

 

Aren't you tired? (Bạn không mệt sao?)

 

Isn't he married? (Không phải anh ấy đã kết hôn rồi sao?)

 

Haven't you been here before? (Bạn đã từng đến đây chưa?)

 

Didn't you quit your job last week? (Chẳng phải bạn đã nghỉ việc tuần trước rồi sao?)

 

Isn't she sick today? (Có phải hôm nay cô ấy bị ốm không?)

 

Khi nào bạn sử dụng câu hỏi phủ định? Dưới đây là một số trường hợp:

 

A. Khi bạn muốn xác nhận thông tin

 

Ví dụ

 

Aren't you a vegetarian? (Bạn có phải là người ăn chay không?)

• Yes, that's right. (Vâng, đúng vậy!)

 

B. Thể hiện sự ngạc nhiên 

 

Tình huống: Tôi gặp một cô bạn trên đường khi đang đi dạo. Ngoài trời đang rất lạnh, nhưng cô ấy mặc áo phông và quần đùi. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy mặc quần đùi và áo phông, nên tôi ngạc nhiên hỏi:

 

Ví dụ: Aren’t you cold? (Anh không lạnh sao?)

 

C. Dùng câu hỏi phủ định để bắt chuyện 

 

Ví dụ: Isn’t it a beautiful day? (Thật là một ngày đẹp trời?)

 

D. Để đưa ra một lời đề nghị

 

Ví dụ: Why doesn't he quit his job? (Anh ấy nên nghỉ việc)

 

Tuy nhiên, một số câu hỏi dạng này cũng cần bạn đưa ra câu trả lời có lý do. 

 

Ví dụ: 

 

Why didn’t he like it? (Tại sao anh ấy không thích nó?)

• Because it’s too spicy. (Bởi vì nó quá cay)

 

>>> Bạn có thể tìm hiểu thêm: 12 cách học thuộc từ vựng tiếng Anh siêu tốc và nhớ lâu

 

Để có thể sử dụng thành thạo các dạng câu hỏi trong tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày, bạn hãy dành một ít thời gian cố định mỗi ngày để luyện tập. Bạn cũng có thể học tập kết hợp với các hoạt động mà mình yêu thích để tạo động lực rèn luyện tiếng Anh mỗi ngày như đọc sách, ca hát, xem phim hoạt hình, vẽ, kết bạn với người nước ngoài…

 


ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ

Đăng ký tư vấn